Uudised, 18 märts 2016

Kuidas käituda löökaugu põhjustatud kahju korral?

Löökaukude tekitatud kahjude eest vastutab teeomanik, kelleks üldjuhul on kohalik omavalitsus. Oluline on meeles pidada, et kahjunõude esitamiseks peavad olema täidetud kindlad kriteeriumid.

If Kindlustuse kommunikatsioonijuhi Rain Porsa sõnul saavad kaskokindlustuse kliendid sõiduki korda kindlustuse abiga ning omavastutuse osa võib tagasi nõuda teeomanikult. „Kui kaskokindlustust sõidukil ei ole, siis jääb üle võimalus kahju sisse nõuda üksnes teeomanikult. Tallinnas on näiteks teeomanikuks Tallinna linn ning nõue tuleb esitada Kommunaalametile,“ lisas Porss.

Teeomanikult hüvitise saamiseks tuleb meeles pidada viite olulist punkti:
  1. Löökaugust läbi sõites peatu niipea kui võimalik ning fikseeri sõiduki vigastused.
  2. Pildista kahju põhjustanud löökauku selliselt, et selle asukoht ning suurus oleksid tuvastatavad.
  3. Teavita juhtunust politseid ja tegutse neilt saadud juhiste järgi.
  4. Sõiduki remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal.
  5. Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esitage teeomanikule, Tallinna linnas Kommunaalametile. Nõude näidise leiab siit​.
Teeomanikult hüvitise saamise eelduseks on juhtumi fikseerimine politseis.

Kaskokindlustust omavad If Kindlustuse kliendid võivad mugavamaks ning kiiremaks asjaajamiseks pöörduda otse Ifi koostööpartneri poole. Koostööpartnerite nimekirja leiab aadressilt www.if.ee või helistades Kindlustustelefonile 777 1211.