Kuidas If tagab kvaliteetse remondi?

Ifil on pikaajaline ja usaldusväärne koostöö erinevate töökodadega üle Eesti. Koos on arendatud nii protsessi, kui ka pakutava teenuse kvaliteeti, mis vastaks Kliendi ootustele. Läbipaistev, kuid kindlate reeglite järgi toimiv koostöö tagab kliendile mugava ja arusaadava käsitluse alates õnnetuse toimumisest kuni remonditud sõiduki kättesaamiseni.

Ifi koostööpartnerit iseloomustab:

  • Aus ja kindel äritegevus. Ettevõte on ennast autoremondi valdkonnas tõestanud ning tal on vajalikud kogemused ning jätkusuutlik juhtimine. Maksab ausalt makse ning on oma äritegevuses läbipaistev.
  • Kvaliteetne töö. Partner teostab töö vastavalt tootjatehase nõuetele. Omab selleks vajalikke teadmisi, kogemusi, seadmeid ja kasutab sobivaid materjale. Selle kinnituseks on enamus Ifi partnerid Autode Keretöökodade Liidu (AKL-i) liikmed. Ja alati antakse oma tööle garantii.
  • Kõrgetasemeline klienditeenindus. Töökoda omab ja järgib klienditeenindusstandardit.