Õnnetusjuhtumi kahju

Teata kahjust

Mida teha, kui juhtus õnnetus?

  • ​Pöördu esmaabi saamiseks lähimasse traumapunkti.
  • Hoia alles kõik meditsiinidokumendid, mille oled raviasutusest kaasa saanud (nt roosa koopia patsiendi traumakaardist, haigusloo väljavõte vms).
  • Palu oma raviarstil täita arstitõendi vorm vaid juhul, kui Sulle ei ole meditsiinilist infot antud ning arstil ei ole võimalik seda infot anda mõnel muul kujul (nt haigusloo väljatrükki).

Kuidas käib kahju käsitlemine?

  • Täida kahjuteade ning lisa sellele Sul juba olemasolev meditsiiniinfo.
  • Saadame Sulle kahju registreerimise kohta e-kirja või SMS-i ning kahjukäsitleja võtab Sinuga lisainfo vajadusel ühendust.
  • Hüvitame kahju Sulle kohe, kui õnnetuse asjaolud on selged ja vigastuse ulatus on teada. Otsuse edastame Sulle kirjalikult e-kirja või SMS-i teel.

Lisadokumendid

Arstitõend