Kuidas kaitsta oma kodu õnnetuste eest?

Minu kodu on minu kindlus. Hoia seda!
  • Muuda kodu tuleohutuks

    Tee oma kodu tuleohutuks ning loe lähemalt, mida saad ise teha tulekahju ennetamiseks ning kuidas käituda, kui tuli on juba alguse saanud.

    Tuleohutus
  • Kuidas vältida veeavariid?

    Veeavariist tekkinud kahju on tavaliselt väga suur ning kodu taastamine kallis. Siinkohal toome mõned näited, mida saad teha, et välistada veeavarii teket.

    Kuidas vältida veekahjustusi?