Liikluskindlustuse lõpetamine

Liikluskindlustuse leping on tähtajaline, kuid on mõned võimalused, kuidas liikluskindlustuse lepingut lõpetada. 

Liikluskindlustuse lõpetamine sõiduki müümisel - kuidas seda õigesti teha?

Igal liikluses osaleval sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Kindlustuse olemasolu ja teatud juhtudel ka liikluskahjude eest vastutab Maanteeameti liiklusregistris märgitud vastutav kasutaja, vastutava kasutaja puudumisel registris märgitud omanik.

Seetõttu on sõiduki müümisel oluline kohe ka Maanteeametis sõiduki omanikuvahetus registreerida ja oma kindlustusseltsiga liikluskindlustusega seonduv korda ajada. Omaniku vahetamisega liiguvad sõiduki õigused ja kohustused (sh. liikluskindlustuse olemasolu) automaatselt üle uuele omanikule - kindlasti tasub veenduda, et uus omanik on auto oma nimele ümber kirjutanud, muidu oled Sina endiselt liikluskindlustuse eest vastutav.

Pärast omaniku vahetamist endine sõiduki omanik enam kehtivat liikluskindlustust lõpetada ei saa.

Liikluskindlustuse lõpetamiseks ja raha tagasi saamiseks on kaks võimalust

Liikluskindlustuse seaduse § 21 lg 4 kohaselt lähevad sõiduki müümisel nii liikluskindlustuse leping kui ka sellega seotud õigused üle uuele omanikule.

  1. Kui endine omanik soovib liikluskindlustuse lepingu enne müüki lõpetada, tuleb tal kindlustusseltsile aegsasti avaldus esitada. Endine omanik saab liikluskindlustuse lepingu lõpetada ja raha tagastamist taotleda vaid senikaua kuniks ta on sõiduki omanik. Samuti tuleks arvestada, et kindlustusseltsil võib lõpetamise avalduse menetlemine aega võtta kuni 2 tööpäeva. Näiteks: kui avaldus esitatakse tööpäeva lõpus, võib juhtuda, et If Kindlustus jõuab avaldusega tegeleda alles järgmisel tööpäeval. Või kui avaldus esitatakse nädalavahetusel või selle eel, tegeleb If Kindlustus avaldusega järgmisel tööpäeval.
  2. Uus omanik peab sõlmima uue liikluskindlustuse lepingu peale Maanteeametis omanikuvahetuse registreerimist, selle protsessi käigus lõpeb automaatselt eelmise omaniku leping.
    Peale sõiduki ümber-registreerimist saab ainult uus omanik ettemakstud makse tagasi küsida, selleks peab ta esitama eelmise omaniku kindlustusseltsile avalduse.

Millal saab liikluskindlustuse lepingu veel ennetähtaegselt lõpetada:

Üldiselt kehtib liikluskindlustuse leping selleks märgitud aja jooksul, küll on võimalused erandkorras lepingu lõpetamiseks järgnevatel juhtudel: 

  • kui sõiduk on hävinenud või varastatud; 
  • kui sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel kasutada üle 1 kuu; 
  • kui lõpeb sõiduki kasutamise hooaeg; 
  • kui lõpeb liisingleping ja sõiduk antakse liisingule tagasi; 
  • kokkuleppel kindlustusandjaga.

Küsimuste korral võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211, küsi nõu meie aktiivses chat aknas või saada e-mail: info@if.ee.

liikluskindlustuse lõpetamiseks on mõned võimalused - ole oma sõiduki kohustustega hoolas
Mõned võimalused liikluskindlustuse lõpetamiseks