Õnnetusjuhtumikindlustus vs elukindlustus

Nii õnnetusjuhtumikindlustuse kui ka elukindlustuse põhiline eesmärk on aidata peret ootamatustes.  Kui mõne pereliikmega juhtub õnnetus, mille tagajärjel näiteks kaob ära pere oluline  sissetulekuallikas või on seoses elumuutustega vaja teha suuri väljaminekuid.

Elukindlustus

Elukindlustuse puhul makstakse hüvitist siis, kui inimene sureb, olenemata surma põhjusest. Selleks võib olla haigus aga ka õnnetusjuhtum.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul makstakse hüvitist siis, kui inimene õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb või saab püsiva puude.

Õnnetusjuhtumi kaitse on aga laiem, kui vaid surm ja püsiv puue, hõlmates ka igapäevaseid ravi vajavaid õnnetusi, luumurde, kukkumisi ja ka näiteks mürgistusi. Õnnetusjuhtumikindlustust saad mõista kui kaskot iseendale.

Ifi õnnetusjuhtumikindlustusele saab lisaks surmajuhtumi ja püsiva puude kaitsele juurde valida ka raviteenuse, päevaraha, valuraha ja eluohtlike haiguste kaitse

If Kindlustus elukindlustust ei paku.

Kes peaks enda kindlustamise peale mõtlema?

Õnnetusjuhtumi- või elukindlustuse peale tasub tegelikult  mõelda kõigil, eriti aga inimesed, kel on laenukoormus ja kelle pere sõltub tema sissetulekust või kel puuduvad säästud, et ootamatustega toime tulla.

Õnnetusjuhtumikindlustuse abil saavad lähedased võimaldada kindlustatud inimesele paremat ravi, surmajuhtumi puhul jätkata aga niigi raskel hetkel oma tavapärast elu. 

Aktiivse eluviisiga inimestele, kes harrastavad sporti, sobib õnnetusjuhtumikindlustus hästi just seetõttu, et valuraha ja päevaraha makstakse ka kergemate vigastuste puhul, mis võivad tekkida näiteks sportides.

Õnnetusjuhtumikindlustuse saab vormistada kogu perele, ka lastega on õnnetused varmad juhtuma. Loe rohkem õnnetuskindlustuse kohta lastele.

Iga Ifi õnnetusjuhtumikindlustuse leping sisaldab püsiva puude ja surmajuhtumi kaitset. Täiendavalt saab juurde valida valuraha, raviteenuse, päevaraha ja/või eluohtlike haiguste kaitse.

Kuidas valida õigeid kaitseid ja kindlustussummasid?

Surmajuhtumi- ja püsiva puude kindlustussumma valikul tuleks arvestada pere laenukoormusega või 3-5 aasta sissetulekuga. Laste puhul soovitame kindlustussumma valikul lähtuda sisetundest, kuid mõistlik on valida võimalikult suur kindlustussumma, et püsiva puude korral saaksite pakkuda lapsele parimat võimalikku ravi.

Valuraha on ühekordne makstav hüvitis, kui õnnetusest taastumine kestab vähemalt 7 päeva. Kindlustussumma valikul tuleb tähele panna, et õnnetusjuhtumi korral ei maksta välja kogu raha - hüvitise suurus oleneb vigastuse raskusastmest ja vastavalt sellele makstakse konkreetne protsent kindlustussummast.

Raviteenuse kaitse võimaldab kasutada tasulisi raviteenuseid, et kindlustatu kiiremini õnnetusest taastuda. Kindlustussummaks on võimalik valida kuni 10 € päevas.

Päevaraha on mõeldud töötavale inimesele, kes on õnnetuse tagajärjel vähemalt 7 päeva haiguslehel. Nii on võimalik saada lisaks riiklikule haigushüvitisele hüvitist aja eest, kui tööl pole võimalik käia ja palka ei saa.

Sportimise kaitse ehk spordikaitse sporditraumadeks on automaatselt olemas e-büroost ostetud lepingutel. Kui ostad lepingu telefoni teel, kehtib sportimise kaitse ainult juhul, kui see on märgitud lepingule.

  • Viiendikul Eesti peredest pole piisavaid sääste - peamise sissetulekuallika kadudes saaksid nad majanduslikult hakkama vähem kui ühe kuu. 28 protsenti peredest saaks hakkama vähemalt kuni kuus kuud.
    Allikas: Kantar Emor

  • 2021. aastal hukkus Eestis liiklusõnnetuse tagajärjel 55 ja sai vigastada 1770 inimest.
    Allikas: Transpordiamet
  • 2020. aastal sai tööõnnetuses kannatada 3622 inimest ja surma 9.
    Allikas: Statistikaamet

Jooksmisel on kukkumised ja libastumised varmad tekkima - tee omale õnnetusjuhtumikindlustus!
Jooksmine on üks enam levinumaid tervisesporte - tee õnnetusjuhtumikindlustus , see kehtib ka spordivigastuste korral.