Peamenüü

Õnnetusjuhtumikindlustus vs elukindlustus

Nii õnnetusjuhtumikindlustuse kui ka elukindlustuse põhiline eesmärk on aidata peret siis, kui mõne pereliikmega juhtub midagi, mille tagajärjel näiteks kaob ära pere sissetulekuallikas või on seoses elumuutustega vaja teha korraga suuri väljaminekuid.

Mis on õnnetusjuhtumikindlustuse ja elukindlustuse vahe?

Laias laastus on nende kahe kindlustuse vahe lihtne:
 • Elukindlustuse puhul makstakse hüvitist siis, kui inimene sureb, olenemata surma põhjusest. Selleks võib olla haigus ja ka õnnetusjuhtum.
 • Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul makstakse hüvitist siis, kui inimene õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb või saab püsiva puude. Õnnetusjuhtumi kaitse on aga laiem, kui vaid surm ja püsiv puue.

Ifi õnnetusjuhtumikindlustusele saab lisaks surmajuhtumi ja püsiva puude kaitsele juurde valida ka raviteenuse, päevaraha, valuraha ja eluohtlike haiguste kaitse

If elukindlustust ei paku.

Kes peaks kindlustamise peale mõtlema?

Õnnetusjuhtumi- või elukindlustuse peale peaks mõtlema iga täiskasvanud inimene, eriti aga see, kes on võtnud laenu, kelle pere sõltub tema sissetulekust või kellel ei ole sääste, et tulla toime ootamatuste korral.

Õnnetusjuhtumikindlustuse abil saavad lähedased võimaldada kindlustatud inimesele paremat ravi, elukindlustuse puhul jätkata aga niigi raskel hetkel oma tavapärast elu.

Aktiivse eluviisiga inimestele, kes harrastavad sporti, sobib õnnetusjuhtumikindlustus hästi just seetõttu, et valuraha ja päevaraha makstakse ka kergemate vigastuste puhul, mis võivad tekkida näiteks sportides.

Ifi õnnetusjuhtumikindlustus

If pakub õnnetusjuhtumikindlustust 0-70 aasta vanustele inimestele.

Iga õnnetusjuhtumikindlustuse leping sisaldab püsiva puude ja surmajuhtumi kaitset. Täiendavalt saab juurde valida valuraha, raviteenuse, päevaraha ja/või eluohtlike haiguste kaitse.

Kuidas valida õigeid kaitseid ja kindlustussummasid?

Surmajuhtumi- ja püsiva puude kindlustussumma valikul tuleks arvestada pere laenukoormusega või 3-5 aasta sissetulekuga. Laste puhul soovitame kindlustussumma valikul lähtuda sisetundest, kuid mõistlik on valida võimalikult suur kindlustussumma, et püsiva puude korral saaksite pakkuda lapsele parimat võimalikku ravi.

Valuraha on ühekordne makstav hüvitis, kui õnnetusest taastumine kestab vähemalt 7 päeva. Kindlustussumma valikul tuleb tähele panna, et õnnetusjuhtumi korral ei maksta välja kogu raha - hüvitise suurus oleneb vigastuse raskusastmest ja vastavalt sellele makstakse konkreetne protsent kindlustussummast.

Raviteenuse kaitse võimaldab kasutada tasulisi raviteenuseid, et kindlustatu kiiremini õnnetusest taastuda. Kindlustussummaks on võimalik valida kuni 10 € päevas.

Päevaraha on mõeldud töötavale inimesele, kes on õnnetuse tagajärjel vähemalt 7 päeva haiguslehel. Nii on võimalik saada lisaks riiklikule haigushüvitisele hüvitist aja eest, kui tööl pole võimalik käia ja palka ei saa.

Eluohtlike seisundite kindlustus pakub kaitset selliste haiguste korral, kus elu ei pruugi enam endistesse rööbastesse pöörduda. Pahaloomuline kasvaja, healoomuline ajukasvaja, infarkt, insult, aordilaiendid, neerupuudulikkus - need on haigused, mille vastu on võimalik ennast kindlustada Ifi õnnetusjuhtumikindlustusega.

Sportimise kaitse on automaatselt olemas e-büroost ostetud lepingutel. Kui ostad lepingu telefoni teel või büroost, kehtib sportimise kaitse ainult juhul, kui see on märgitud lepingule.

Mõtlemapanevat statistikat

 • Viiendikul Eesti peredest pole piisavaid sääste - peamise sissetulekuallika kadudes saaksid nad majanduslikult hakkama vähem kui ühe kuu. 28 protsenti peredest saaks hakkama vähemalt kuni kuus kuud.
  Allikas: Kantar Emor

 • 2018. aastal hukkus Eestis liiklusõnnetuse tagajärjel 67 ja sai vigastada 1830 inimest.
  Allikas: Maanteeamet
 • 2018. aastal juhtus Eestis 5134 tööõnnetust, neist üheksa lõppesid surmaga.
  Allikas: Tööinspektsioon