Reisikindlustuse tingimuste uuendused

Oleme muutnud reisikindlustuse tingimusi veelgi paremaks, et saaksid oma reisi muretumalt nautida ka siis, kui juhtuvad ootamatused.

Spordikaitse uuendused

Lisasime kõrge riskiga tegevuste alla järgmised kaitsed, et Sinu tegemised reisil oleksid paremini kaitstud:

 • Mägimatkamine 2000-5000 meetrit merepinnast
 • Sukeldumine kuni 30 meetri sügavusele (sukeldumis-litsentsi omamisel või sukeldumisel koos litsentsi omava instruktoriga)
 • Lohesurf
 • Seinaronimine

Oleme jaganud aktiivsed tegevused kolme gruppi – madala riskiga, kõrge riskiga ja eriti ohtlikud tegevused. Vaata järgi, kas Sinu planeeritud tegevus vajab lisakaitset - kõrge riskiga tegevused.

Meditsiiniabi uuendused

Kahjustatistika järgi nägime vajadust suurendada kahe meditsiiniabi kaitse limiiti:

 • Hambaravi hüvitislimiidi suurendasime kuni 500 euroni.
 • Meditsiiniabi kaitse kehtib nüüd kuni raseduse 27. nädalani.

Reisitõrke kindlustuse uuendused

Sinu reisiplaan võib muutuda paljude erinevate asjaolude tõttu. Seepärast oleme laiendanud oma reisitõrkekindlustuse kaitset, täiendades millistel juhtudel hüvitist maksame. Kui tegemist on reisiplaani muutusega Sinust mitte olenevatel põhjustel, hüvitame Sulle täiendavad kulud reisi jätkamiseks või koju tagasi pöördumiseks.

Täiendavad põhjused, millal reisitõrke kindlustus aitab:

 • Lennuplaanide muudatus
 • Lennust maha jäämine ülebroneeringu tõttu
 • Lennuki hädamaandumine
 • Rehvi purunemine
 • Pagasi hilinemine väljastpoolt Eestit
 • Dokumentide (isikut tõendavad dokumendid, viisa või vaktsineerimistõend) kaotus, vargus, hävimine või kahjustumine

Pagasikindlustuse uuendused

Pagasi hilinemise korral ei ole enam kehtestatud päevalimiiti vaid olenemata päevade arvust hüvitame kuni 50% pagasi kindlustussummast hädavajalike asjade soetamiseks.

Telefonikõned ja sõnumid seoses kahjujuhtumiga

Seoses kahjujuhtumiga tehtavate kõnede ja sõnumitega oleme suurendanud hüvitamislimiidi 200 euroni, sest teame, et kahju korral on vaja ühendust võtta kindlustuse ja reisiga seotud teenusepakkujatega. Kaitse all on kõned ja e-sõnumid Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, reisibüroole, transpordifirmale ja majutusasutusele.

Me ei rakenda enam omavastutust:

 • kui Sul juhtub välismaal olles kahju rendiautoga ja Sa pead maksma rendifirmale omavastutust;
 • kui Sul juhtub vastutuskindlustuse kahju;
 • või koduse vara kaitse puhul..