Aprillis uputati 40 korral alumisi naabreid

Aprillis maksis If Kindlustus oma klientidele 2867 kahjujuhtumi eest neli miljonit eurot hüvitisi.

Aastaga on hüvitatud summa kasvanud 32,6% ning varakahjude arv on kasvutrendis olnud viimased 18 kuud. Aprillis põhjustasid enim varakahjusid veeavariid ning 40 korral uputati ka alumisi naabreid.

Aprillikuu suurimad väljamaksed olid kasko- ja liikluskahjudes, kus If maksis vastavalt 1,6 ja 1,4 miljoni euro eest hüvitisi.

Varakahjusid hüvitati 0,8 miljoni ulatuses. Varakahjudest teatati 516 juhul ning kõige rohkem põhjustasid varakahjusid veeavariid.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul võib naabri uputamine kahju põhjustajale maksma minna kümneid tuhandeid eurosid. „Veekahjud korterelamus on väga sagedased ning pahatihti uputatakse ka alumised naabrid. Kui oma kodule tekitatud kahju korvab kodukindlustus, siis naabritele põhjustatud kahjud tuleb vastutuskindlustust omamata korvata kahju tekitajal endal ning need summad võivad väga suured olla. On olnud ka juhtumeid, kus viiendalt korruselt alguse saanud veeavarii jõuab esimese korruseni välja,“ lisas Jõhvik.

Aprilli suurimad kahjud tooteliigiti:

  • ​Kaskokindlustus – Scania veok sõitis Rootsis kraavi 80 000 eurot
  • Varakindlustus – elumaja põleng Saku vallas 70 000 eurot
  • Õnnetusjuhtumi kindlustus – tööõnnetus välismaal 64 000 eurot
  • Liikluskindlustus – liiklusõnnetus Tallinnas 38 000 eurot
  • Reisikindlustus – haiglakulud seoses seljavaludega USA-s 9 700 eurot
  • Koera- ja kassi kindlustus – Berni Alpi karjakoera eutanaasia 1 300 eurot

Aprillis lagesid Ifi kliendid 26 korral varguse või röövimise ohvriks.