Gaasiplahvatus tekitas kahju 90 000 euro eest

Hiljuti toimus Tallinna ühes laohoones gaasiplahvatus, mis rikkus kõrvalruumis asuva Ifi kliendi kauba. Kuigi plahvatusele tulekahju ei järgnenud, rikkus õnnetus kogu kauba 90 000 euro väärtuses. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.

Kõrvalruumis kärgatanud plahvatus lõhkus hoone vaheseinad ja aknad ning kuna Päästeamet takistas varisemisohu tõttu hoonele juurdepääsu viieks päevaks, ei olnud võimalik ka niiskuse eest kaupa kaitsta. Kaubaks olid niiskust ning rõskust kartvad paber- ning papptooted.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul oli tegemist õnneliku õnnetusega -inimesed kannatada ei saanud ning pääseti ka tulekahjust. „Kuna kõrvalasuvas ruumis hoiustati paber- ning papptooteid, siis võib vaid ette kujutada, mis oleks tulekahju korral sellest hoonest ja hoone sisemusest alles jäänud.

See õnnetus näitab ilmekalt, kahju tekkimiseks ei pea õnnetus meiega ning meie ruumides juhtuma, ka naabrite õnnetused võivad saada meie õnnetuseks. Soovitaksin ettevõtetel uurida kindlustuslepinguid, et kas näiteks vastutuskindlustus on sõlmitud puhuks, kui peaksime naabrile kahju põhjustama.

Samuti oleks mõistlik kindlustada ka ärikatkestus, kuna õnnetus võib ettevõtte igapäevatöö seisata pikemaks ajaks ning kindlustus korvaks sellisel juhul saamata jäänud tulu, töötajatele makstavad tasud ning teised püsikulud, mida ettevõttel kanda tuleb,“ lisas Jõhvik.

Alates aastast 2013 on If Kindlustusele gaasiseadmetega seonduvalt teada antud 133 kahjust, enamjaolt on tegemist olnud gaasiseadme rikkega.