Ifi liikluskindlustuse kliendid on tänavu maju ramminud 128 korral

If Kindlustus luges Viljandis juhtunud õnnetuse valguses kokku tänavused liikluskindlustuse klientide tekitatud kahjud. Alates aasta algusest on Ifi liikluskindlustuse kliendid oma sõidukiga hooneid vigastanud 128 korral summas 630 000 eurot. Kokku on If Kindlustus tänavu oma liikluskindlustuse klientide eest kannatanutele hüvitisi tasunud 15 miljoni euro ulatuses.

Liikluskindlustus on väga laia kaitsega kohustuslik kindlustusliik. Kindlustusseltsil tuleb korvata sisuliselt kõik liiklusõnnetusega seotud kahjud, mida tema klient kolmandatele osapooltele on põhjustanud. Lisaks teistele sõidukitele, isikutele ning hoonetele tekitatud kahjudele on Ifi liikluskindlustuse kliendid tänavu 433 korral tekitatud kahju muudele objektidele, mille alla kuuluvad elektripostid, aiad, kütusetankurid, bussipaviljonid ja teised rajatised.

Tänavu If Kindlustuse suurim analoogne kahju juhtus Lohusuu vallas, kus veoauto kaotas libedal teel juhitavuse ning sõitis lauges kurvis teelt välja vastu hoovis olnud suitsusauna. Kuna veoautol oli Ifi liikluskindlustus, ehitas If 25 000 euro eest saunaomanikule uue suitsusauna.

Kindlustusselts hüvitab kannatada saanud poolele kahjud ka juhul, kui kahju põhjustaja oli õnnetuse hetkel joobes või tegu pandi toime tahtlikult, kuid sellisel juhul on kindlustusel õigus kahjuhüvitis hiljem õnnetuse põhjustanud juhilt tagasi nõuda.

Alates aasta algusest on If Kindlustuse liikluskindlustuse kliendid põhjustanud 8821 õnnetust summas 15 miljonit eurot.

Ifi liikluskindlustuse klientide hoonetele otsasõidud maakonniti (kokku 128): Harjumaa 57, Lääne-Virumaa 8, Tartumaa 8, Ida-Virumaa 6, Pärnumaa 5, Viljandimaa 5, Jõgevamaa 3, Raplamaa 3, Hiiumaa 1, Järvamaa 1, Läänemaa 1, Põlvamaa 1, Saaremaa 1, Tartu 1, Valgamaa 1 ning Võrumaa 1. ​

Taolisi õnnetusi on ette tulnud Ifi klientidel ka välismaal: Soomes 13, Rootsis 3, Hollandis 2, Leedus 2, Saksamaal 2, Tšehhis 2 ning Norras 1.