Ifi reisikindlustus hüvitab Brüsselist evakueerumise- ning ravikulud

Täna Brüsselis olevate Ifi klientide Eestisse tagasilennu ning vajalikud ravikulud kohapeal hüvitab If Kindlustus.

Reisitõrke kindlustusega on kaitse all terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerumisega seoses tekkinud lisakulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud.

Terrorismiohu kaitse kehtib Ifi klientidele, kes ostsid reisikindlustuse e-büroo kaudu. Samuti kehtib kaitse osadele Ifi klienditeeninduse ning Ifi partnerite kaudu ostetud reisikindlustuse poliisidele.

Toome siinkohal välja 6 punkti, kuidas peaks reisikindlustuse klient Brüsselis käituma ning millega kursis olema.

Soovitused Brüsselis olevatele Ifi klientidele: ​

  1. Tee kindlaks, kas sinu reisitõrkekindlustus katab terrorismiohust tingitud evakueerumisega seotud lisakulud. Seda saab kontrollida reisikindlustuse poliisilt või helistades Kindlustustelefonile +372 777 1211.
  2. Hüvitise saamiseks soovitame alles hoida kõik lisakulu dokumendid majutusele, transpordile ning ravile ning Eestisse saabudes edastada aadressil www.if.ee kahjuteade.
  3. Kui piisavat summat evakuatsiooniga seotud kulutuste tegemiseks arvel ei ole, siis soovitame pöörduda Eesti tuttavate või välisesinduse poole abi saamiseks.
  4. If hüvitab Eestisse evakueerumise, lisakaitse ei ole mõeldud reisi jätkamiseks.
  5. Eestisse evakueeritakse ka need kliendid, kes ei asu Brüsselis, kuid kelle üheks reisisihtkohaks oli ka Brüssel. Näiteks kui klient on Milanos ja tema Brüsseli lend tühistatakse, siis lisakulud majutusele ja transpordile Eestisse tagasitulekuks hüvitab If.
  6. If hüvitab ka terrorismirünnakust põhjustatud meditsiiniabi kulud.