Kuidas tuleb liiklusõnnetus sündmuskohal fikseerida

Pärast liiklusõnnetust tuleb kohapeal korrektselt paberil fikseerida liiklusõnnetuse asjaolud, kuna tihtipeale ei olda hiljem kindlustusseltsis enam ühel nõul ning sündmuskohal süüd tunnistanud autojuht on oma meelt süü osas muutnud.

Tagantjärele on aga kindlustusseltsil keerulisem asjaolusid hinnata ning süüdlast tuvastada. Toome siinkohal välja kuus punkti, kuidas tuleb liiklusõnnetus fikseerida.

Kindlustusseltsi kahjukäsitlejad on sageli olukorras, kus varasemalt sündmuskohal kokkuleppele jõudnud autojuhid on kindlustusseltsi jõudes arvamust muutnud. Seetõttu on väga oluline sündmuskohal asjaolud korrektselt paberil fikseerida ning kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb kohale kutsuda politsei.

Pärast õnnetust tuleks paberil fikseerida: ​

  • õnnetuse toimumise asukoht võimalikult täpselt koos aadressiga
  • joonis autode paiknemisest
  • mõlema juhi selgitused õnnetuse toimumisest
  • sõidukite vigastused
  • autojuhtide andmed ning nende allkirjad
  • õnnetuse põhjustanud juhi süü tunnistamine koos allkirjaga
  • lisaks soovitame sündmuskoht ning asjaolud ka fotodele jäädvustada.

Liiklusõnnetusest teavitamise vorm​.

Möödunud aastal laekus If Kindlustusele 11 228 kahjuteadet liiklusõnnetustest, tänavu on registreeritud 2 985.