Kus tohib grillida ja kus lõket teha?

Suviselt soojad ja selged ilmad meelitavad grillima ning lõket tegema, kuid arvestada tuleb seejuures tuleohutusnõuete ning naabritega. If Kindlustus tuletab siinkohal meelde elementaarsed tuleohutusnõuded lõkke tegemisele ning grillimisele.

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud, kuid lõketest ning grillimisest alguse saanud kulupõlengud on sellegipoolest iga-aastane probleem. Looduses tohib lõket teha üksnes selleks ette nähtud kohas, eramaal tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning arvestada naabritega.

If Kindlustuse kahjukäsitluse grupijuhi Piret Jõhvikule meenub aastate tagune juhtum, kus ühel mehel õnnestus lõkke tegemisega esmalt maha põletada enda maja ning mõned aastad hiljem sama tegevusega ka naabri maja. „Eks tuletegemisel kehtib samuti elementaarne naabrivalve – kui naabri lõke ikka tõsist muret tekitab, siis tuleb minna ja teda võimalikust ohust teavitada. Äärmiselt oluline on tuulega arvestamine ning kõige ohtlikumad ongi lõkkest lenduvad kuumad sädemed, mis hooneni jõudes võivad tulekahju põhjustada,“ selgitas Jõhvik.

Jõhvik toob veel ühe hiljutise näite, kus terrassile jäetud kuumade sütega grill tulekahju põhjustas.

Lõkke tegemisele esitatud nõuded eramaal:

  • ​Lõkke kaugus peab olema hoonetest vähemalt 15 meetrit ning metsast 20 meetrit, alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul on ohutu kaugus hoonetest 8 meetrit ja metsast 10 meetrit.
  • Lõkkekoht peab asuma mittesüttival pinnasel ning olema ääristatud kivide või muu mittesüttiva materjaliga.
  • Lõkke tegemisel ei tohi tuul olla tugevam kui 5,4 meetrit sekundis.
  • Lõket ei tohi jätta järelvalveta ning selle kõrval peab olema esmane kustutusvahend, näiteks ämber veega.
  • Lõkkest tekkiv suits ei tohi häirida naabreid.

Grillimisele esitatud nõuded:

  • Puudega köetava grilli ohutu kaugus hoonetest on 5 meetrit, grillsütt kasutades 2 meetrit.
  • Puude ning söega ei ole lubatud rõdul grillida.
  • Gaasi- või elektrigrilli kasutades peab kaugus hoonest olema 1,5 meetrit.
  • Alati tuleb arvestada ka grillseadme kasutusjuhendiga.

Nii lõkke tegemise kui ka grillimise puhul kehtib teada tuntud ütlus: viimane kustutab tule.