Liikluskindlustus aitab inimesi rohkem kui arvatakse

Liikluskindlustus sisaldab endas palju enamat kui lihtsalt teisele sõidukile põhjustatud vigastuste remontimine. Liikluskindlustus hüvitab ka isikukahjud alates ravikuludest ning taastusravist kuni saamata jäänud sissetuleku kompenseerimise ja ülalpeetavatele toetuse maksmiseni.

Liikluskindlustuse isikukahjud võivad kindlustusseltsile tähendada aastakümnete pikkust hüvitiste maksmist ning raviarvete hüvitamist. Nii pika aja peale võib hüvitatav summa kasvada sadadesse tuhandetesse või isegi miljonitesse eurodesse. Statistiliselt on iga liiklussurma kohta 10 raskelt vigastatud inimest.

Möödunud aastal maksis If Kindlustus liikluskindlustuse isikukahjudena välja 1,4 miljonit eurot, mis sisaldab liiklusõnnetustega seotud raviarvete ning taastusravi eest tasumist, töövõimetuse tõttu saamata jäänud tulu hüvitamist ning raskete õnnetuste puhul mittevaralise kahju hüvitist.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on liikluskindlustusega seotud väga erinevad kulutused, mida õnnetuses kannatada saanud inimestel tuleb oma endise elujärje või tervise taastamiseks teha.

„Raskemaid isikukahjusid lahendatakse juhtumipõhiselt, sest nad on kõik väga erinevad. Raviarvete tasumine on täiesti tavaline asi, kuid vastavalt vigastusele tuleb inimest aidata vajaduspõhiselt, et ta saaks jätkata võimalikult samaväärset elu ka tulevikus. Kindlustusselts maksab kinni ka need raviarved, mis liiklusõnnetusega seoses tekivad meditsiiniasutustel, taastusravi pakkujatel ning Eesti Haigekassal. Teiste sõnadega, kui muidu haiglad saadavad oma arved Haigekassale, siis liiklusõnnetuste puhul saadetakse arved liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduki kindlustusandjale. Eesti maksumaksja neid kulusid ei kanna,“ selgitas Puna.

Puna lisab veel, et see info võiks olla teada kindlasti ka sõidukijuhtidel, kes õnnetuse põhjustavad. „Sageli õnnetuse põhjustanud juht ei ole teadlik, et tema sõlmitud liikluskindlustus hüvitab ka kaassõitjate ja kannatanute isikukahjud ning ta võib sattuda olukorda, kus kannatanu nõuab hüvitist tema käest. Tegelikult kaitsebki juhti sellises olukorras liikluskindlustus“ lisas Puna.

Samas on ka erandsituatsioone, kus kindlustusel on õigus makstud hüvitised õnnetuse põhjustanud juhilt tagasi nõuda. Näiteks peavad joobeseisundis õnnetuse põhjustanud juhid arvestama sellega, et kindlustusselts küsib lisaks mõnetuhandelisele sõidukikahjule tagasi ka õnnetuse tõttu tekkinud isikukahju, mis võib ulatuda kümnetesse või sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Inimvigastustega lõppenud kahjude väljamaksed suurenevad Puna sõnul tänases maailmas oluliselt kiiremini kui sõidukikahjudega seotud väljamaksed. „See trend on tegelikult Euroopas juba aastaid kestnud ning näeme seda ka Eestis. Põhjused on kõikjal samad, arenenud maade raviteenuste hinnad lihtsalt tõusevad nii kiiresti. Näiteks kasvas keskmine haiglatele makstav raviarve suurus eelmise aastaga 1,5 korda. Samas näitab Ifi praktika, et raskemate õnnetuste puhul annab investeering kannatanu aktiivsesse taastusravisse esimese aasta jooksul kohe peale õnnetust väga häid tulemusi ning inimesed tulevad õnnetustest oluliselt kergemini välja, jõudes tagasi ka tööjõuturule.“

Näited lähiaastate kahjudest:

1) 2010 kevadel kaotas veokijuht kontrolli sõiduki üle ja sõitis otsa tee äärde pargitud sõidukile ning jalakäijatele. Kolm inimest said raskelt viga.

 • Tänase seisuga on If kokku maksnud isikukahjudena välja üle 145 000 euro
 • Hüvitatud on otsesed haiglakulud, ravimid, abivahendid, taastusravi, elukoha kohandamine ratastooliga liikumiseks, sõiduauto kohandamine invasõidukiks, püsivast töövõimetusest tekkinud kahju
 • If arvestab olukorraga, et kannatanute seisund püsib raske nende eluea lõpuni ning väljamaksed jätkuvad

2) 2014 lõpus sai liiklusõnnetuses viga noor 35 aastane mees, kes oli kaasreisijaks suurel kiirusel teelt välja sõitnud autos. Mehe alakeha on õnnetuse tagajärjel halvatud.

 • Ühe aasta jooksul on If kokku hüvitatud kahju summas ligi 74 000 eurot, millest ¾ moodustavad otsesed kulud raviasutustele
 • Ravikulud sisaldavad – haiglate ravikulud, ravimid, abivahendid (ratastool, hooldusvahendid jms), taastusravi
 • Kindlustusandja arvestab olukorraga, et kannatanu seisund püsib raske tema eluea lõpuni ning sarnased väljamaksed jätkuvad

3) 2015 talvel kaldus sõiduk vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastutuleva sõidukiga. Õnnetuses sai noor neiu üliraske tervisekahjustuse.

 • Tänase seisuga on If hüvitanud ligi 80 000 eurot
 • Ravikulude alt on hüvitatud otsesed ravi- ja taastusraviga seotud kulud, abivahendid, eriõppevahendite kulud
 • Kindlustusandja arvestab olukorraga, et kannatanu seisund püsib raske tema eluea lõpuni ning sarnased väljamaksed jätkuvad. Tulevikus tuleb hüvitada kannatanu koduõpe, sest tavakoolis ei ole tal võimalik enam õppida ning iseseisva elu alustamisel kodu ümberehitamisega seotud kulud

4) 2015 suvel kaldus sõiduk vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastutuleva sõidukiga. Õnnetuses sai raskelt viga pereema.

 • Poole aasta jooksul oleme maksnud üle 20 000 euro. Ravikuludest on hüvitatud taastusravi, hammaste murdumisega seotud kulud, plastikakirurgi teenused (mis alles algavad) ning abivahendid liikumiseks
 • Kannatanu ei saa jätkata õpitud ametialal, mis toob kaasa ka ümberõppe kulud.

Seni suurim liikluskindlustuse isikukahju toimus 1997 aastal Prantsusmaal, kui eestlane sõitis ette peateel liikunud mootorrattale. If Kindlustus hüvitas isikukahjusid 13 aasta jooksul 1,5 miljoni euro eest.

Liikluskindlustuse seaduses paika pandud hüvitispiir Eestis toimunud liikluskahju puhul on tänasel päeval 1,2 miljonit eurot varakahju ja 5,6 miljonit eurot isikukahju puhul.