Liiklusõnnetuses kannatanu saab kahju käsitleda enda kindlustusseltsis

Tuletame sõidukijuhtidele meelde, et kaks aastat tagasi jõustunud liikluskindlustuse seadus lubab liiklusõnnetuses kannatanud poolel valida, kas kahju hakkab käsitlema õnnetuse põhjustanud juhi kindlustusselts või tema enda kindlustusselts. Kordame siinkohal ka üle, millistel juhtudel oma kindlustusandja hüvitamise võimalust kasutada ei saa.

Kahe aasta eest jõustunud liikluskindlustuse seaduse üheks olulisemaks muudatuseks oli oma kindlustusandja hüvitamise võimalus. See tähendab, et kui näiteks If Kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud kliendile põhjustab kahju teise kindlustusseltsi klient, saab kahju kannatanud Ifi klient valida, kas ta laseb sõiduki remontida õnnetuse põhjustaja kindlustusseltsis või enda kindlustusandja ehk Ifi kaudu.

Tänavu 9 kuuga on valikuvõimaluse olukorras Ifi kahjukäsitluse valinud 1758 Ifi liikluskindlustuse klienti, kes vana seaduse järgi oleksid pidanud sõiduki remontima õnnetuse põhjustanud juhi kindlustusseltsi kaudu. Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel valib iga neljas oma kindlustusandja hüvitamise.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonnajuhi Taavi Kiibuse sõnul oli kahe aasta tagune seaduse muudatus väga õiglane, kuna nüüd saab klient valida enda kindlustusseltsi kahjukäsitluse.

„Varasemalt sidus liikluskindlustuse klienti kindlustusseltsiga sisuliselt üksnes liikluskindlustuse poliisi ostmise protsess, kuna kahju korral aeti asju õnnetuse põhjustanud sõidukijuhi kindlustusseltsiga. See aga tähendas, et liikluskindlustuse poliisi ostu puhul oli määrav üksnes poliisi hind. Uue seaduse valguses mängib suurt rolli aga kindlustusseltsi kahjukäsitluse kvaliteet, mis omakorda paneb kindlustusseltse pingutama veelgi parema kahjukäsitluse nimel ning klientidel on sellest üksnes võita. Usun, et täna ikka veel paljud ei tea sellisest võimalusest ning ajavad seetõttu asju vanaviisi õnnetuse põhjustaja kindlustusseltsiga,“ lisas Kiibus.

Erandina ei kehti oma kindlustusandja hüvitamine, kui:

  1. Õnnetusest on möödas üle 30 päeva
  2. Õnnetuse tagajärjel said viga ka inimesed
  3. Vähemalt ühe õnnetuses osalenud sõiduki põhiasukoht ei ole Eesti
  4. Kindlustushüvitise summa ületab eeldatavalt 10 000 euro piiri
  5. Õnnetuse asjaolud ei ole selged ​​