Miks ei soovita If Kindlustus varakahju hüvitist rahas võtta?

Kuigi klassikalise varakahju juhtumi puhul organiseerib kindlustusselts kahjueelse olukorra taastamiseks remonttööd läbi oma ehituspartnerite, on siiski jäetud inimesele võimalus kindlustuselt saadud hüvitise eest ise remonttööd teostada. Anname siinkohal nõu, kuidas oleks pärast õnnetust mõistlik käituda ning milline tee hüvitise saamiseks valida.

If Kindlustusele antakse ühes kalendrikuus keskmiselt teada 300 varakahju juhtumist, neist ligi pooled on valinud ise remontimise võimaluse.

If Kindlustuse varakahjude grupijuht Piret Jõhvik soovitab võimalusest hoolimata valida ehitustööde tegemiseks siiski kindlustusseltsi partner.

„Esmapilgul võib tunduda inimesele mõistlik ja kasulik kindlustuselt saadud kahjuhüvitise eest ise remonttööd teha, kuid meie kogemus ütleb, et lõppkokkuvõttes võib see oluliselt kallimaks maksma minna. Kõikide kindlustusseltside eest ei julge kosta, kuid Ifi ehituspartnerid on oma ala professionaalid ning tagasisides kuuleme nende kohta üksnes kiidusõnu. Nad teevad väga kvaliteetset tööd ning teavad, et kui nad seda ei teeks, ei oleks nad Ifi partnerid. Kõige olulisem erinevus ise ehitamisega seisneb selles, et kui kindlustusseltsi ehituspartner annab teostatud töödele kaheaastase garantii, siis ise või tuttava tehtud töödele kindlustus garantiid ei anna,“ sõnas Jõhvik.

Jõhvik lisab veel, et Ifil on mitmeid näiteid, kus ise tegemine on palju suurema õnnetuse ja kahju põhjustanud. Peaasjalikult on need kahjud seotud olnud elektriseadmete, küttekehade ja korstnate paigaldamisega, kus pisikene möödapanek võib lõppeda hävitava tulekahjuga. Ka plaatimis- ning torutöödega on probleeme olnud ning siin tuleb meeles pidada, et ebakvaliteetsest ehitustööst tingitud kahjusid kindlustusselts reeglina ei hüvita.

Samas võib tuua ise tegemise kohta ka ühe positiivse näite viimasest ajast, kus rahe rikkus maja fassaadi ning kuna laudade värvimine ei ole ülemäära keeruline ega ohtlik töö, siis otsustas peremees selle ise ette võtta ning kindlustus kandis tema arvele juba järgmisel päeval kokku lepitud summa. Klient oli väga üllatunud niivõrd kiirest lahendusest.

Kuidas toimub rahas hüvitamine?

If hüvitab esialgu materjali maksumuse kliendi pangakontole ning kui tööd on teostatud, siis makstakse lisaks ka tööraha. ​​