Millised õnnetused kimbutavad enim suvekodusid ning kuidas neid ära hoida?

Sügis on alanud ning suvekodud jäetakse omapäi. Reastame siinkohal õnnetused, mille puhul on Ifi klientidel tulnud abi saamiseks kindlustuse poole pöörduda ning toome välja ka olulisemad juhised, millele suvekodust lahkudes tähelepanu pöörata.

Viimasel aastal on If Kindlustuse kliendid suvilates juhtunud õnnetustest teada andnud 48 korral. Kõige rohkem on suvekodudele kahju tekitanud tugev tuul, millele järgnevad vandalism, murdvargused, röövimine, veeavariid ning tulekahjud.

Enim on suvekodude kahjusid olnud Harjumaal, Ida-Virumaal, Saaremaal ning Läänemaal.

Suurim kahju suvekodus juhtus Kernu vallas, kus pliidile unustatud supp põhjustas tulekahju.

Suvekodu talveperioodiks omapäi jättes:

  • Vaata üle hoone veesüsteem, et see külmade tulekuga kahju ei saaks. Veetorude külmumisohu vältimiseks keera vesi kinni ja lase veetorud tühjaks voolata
  • Vaata üle küttekolded, et need oleksid puhtad ja ahjude siibrid kinni
  • Ära jäta elektriseadmeid vooluvõrku juhul, kui edaspidi neid regulaarselt ei kasutata. Külmikut vooluvõrgust lahti ühendades veendu, et sulamisvesi ei kahjustaks põrandat
  • Ära unusta söögipoolist kappidesse ega sahvrisse – see meelitab hoonesse talvituma pisinärilisi
  • Aseta väärtuslikumad esemed selliselt, et need võõrastele pilkudele läbi akende kergesti nähtavad ei oleks
  • Kui suvekodul on valvesüsteem, ära unusta seda aktiveerida. Samuti teavita naabreid, et oled linna kolinud
  • Korja hoovi pealt kokku lahtised ning kergesti lenduda võivad esemed. Tugevad sügistormid suudavad ka aiamööbli õhku tõsta Lukusta ja sulge suvekodust lahkudes uksed ja aknad.

Suvekodu on mõistlik kindlustada põhiriskide vastu, milleks on tulekahju, rahe, tuul, vandalism, murdvargus, röövimine ning leke torustikust. Ifis on lisaks eluhoonele kindlustatud ka kuni 10m2 suurused kõrvalhooned.

Vaata siit​, kui palju maksab sinu suvekodu kindlustamine.