13 huvitavat fakti kindlustusest

If Kindlustus pani oma statistika põhjal kokku rea huvitavaid fakte, mis puudutavad nii elu laiemalt kui kindlustust kitsamalt. Vaata, mis nädalapäeval juhtub enim kahjusid, missugused sõidukid on enim osalenud liiklusõnnetustes, kui vana on vanim kindlustusvõtja ja muudki huvitavat. Järgnevalt on välja toodud 13 põnevat fakti kindlustuse kohta.​

 1. Vanim kindlustusvõtja: vanim kindlustusvõtja on 91-aastane.
 2. Vanim kindlustatud sõiduk: liikluskindlustus on sõlmitud 77 aastat vanale sõidukile (Cadillac Series 62) ja kaskokindlustus 30 aastat vanale sõidukile (VOLVO FL7).
 3. Populaarseim sõiduk: kaskokindlustusega on enim kindlustatud Honda CR V-sid ja liikluskindlustust sõlmitud kõige rohkem Volkswagen Passatitele. Kahe peale kokku on konkurentsitult populaarseim sõiduk Volkswagen Passat.
 4. Kahjuderohkeim nädalapäev: enim õnnetusi juhtub esmaspäeviti, moodustades 17% kõikidest kahjudest.
 5. Enim liiklusõnnetustesse sattunud sõidukid: läbi aegade on enim liiklusõnnetusi toimunud musta värvi sõidukitega. Sõiduki vanust arvesse võttes juhtub kõige enam õnnetusi 9 aastat vanade sõidukitega. Mudelite arvestuses aga Volkswagenitega sellel põhjusel, et neid on kõige rohkem Ifis kindlustatud.
 6. Keskmine hüvitatud kaskokahju: keskmine sõidukite kaskokahju on 1150 eurot.
 7. Enimlevinud kaskokahju: kõige rohkem on kaskokahjude puhul teatatud klaasikahjudest, mis moodustavad 40% kõikidest kaskokahjudest. Keskmine klaasikahju suurus on 490 eurot, sõiduauto puhul 400 eurot.
 8. Keskmine hüvitise suurus päevas: If maksab oma klientidele välja keskmiselt ligi 200 000 eurot hüvitisi päevas.
 9. Igapäevane kahjude arv: keskmiselt registreeritakse Ifis iga päev 104 kahjujuhtumit.
 10. Kahjuderohkeim päev Ifi ajaloos: 11. jaanuar aastal 2005, mil Ifile teatati 428- st kahjust. See oli seotud kogu Eestit räsinud suure tormiga, milles sai enim kahjustada Pärnu. Teiseks enim kahjusid kaasa toonud sündmuseks on 8. august 2010, kui toimus samuti suur torm ja sellel kuupäeval registreeriti 405 kahjujuhtumit.
 11. Kuupäev, mil on läbi aegade juhtunud enim õnnetusi: ülekaalukalt 9. jaanuar, mil on aastate jooksul kokku teatatud 2646-st kahjujuhtumist.
 12. Õnnetuste osakaal naised vs mehed: mehed satuvad naistest kolm korda sagedamini õnnetustesse.
 13. Hüvitatud kahjude osakaal: kõikidest laekunud kahjuavaldustest hüvitab If 94 protsenti.​