Aprillis uputati alumisi naabreid 39 korral

Aprillis maksis If Kindlustus oma klientidele 2124 kahjujuhtumi eest 2,7 miljonit eurot hüvitisi. Suurimad aprillikuu väljamaksed olid kasko- ja liikluskindlustuse kahjude eest, kus If korvas vastavalt 1,1 miljoni ja 0,7 miljoni euro eest kahjusid. Varakahjusid hüvitas If 744 000 euro ulatuses.

Varakahjudest teatati aprillis 539 korral, mida on 5% enam eelmise aastaga võrreldes. Ligi 40% ehk 95 kodudega toimunud kahjudest moodustasid veekahjud nagu leke torustikust või veeavarii. 39 veekahju olid sellised, millega uputati alumisi naabreid ja need hüvitised ulatuvad ligi 52 000 euroni.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul on veekahjude peamisteks põhjusteks torustiku purunemine kliendi enda korteris ja naabrite korterist valgunud vesi.

„Veega seotud kahjud on alati olnud kodudes kõige sagedasemad ja enamasti on nende tekkeks neli põhjust: vanade torude lõhkemine, liitmikühenduste lekkimine, pesumasinate voolikute paigast liikumine ja purunemine ning boilerite väsimusest tingitud tilkumine. Nähtavad torud ja ühendused tasuks aeg-ajalt üle kontrollida, ent tihti on veekahju juhtunud silmale varjatud kohas ja leke avastatakse hiljem, kui alumine naaber juba murega pöördub. Näiteks võib ka ootamatult suurenenud veearve viidata võimalikule veekahjule,” lisas Jõhvik.

Kõikidest aprillis registreeritud õnnetustest moodustasid 70% sõidukikahjud ning neist ligi pooled ehk 547 olid klaasikahjud, 243 kahju oli põhjustatud otsasõidust loomale või muule objektile ning 184 juhul oli põhjuseks pargitud sõiduki mõlkimine. Reisikahjudest anti aprillis teada 202 korral ning õnnetusjuhtumikindlustuse kahjusid registreeriti 108. Aprillis teatati Ifile ka 127 kassi ja koera kindlustusega seotud kahjust, millest enamuse põhjuseks oli looma haigusega seotud ravikulud.

Suurimad Ifi hüvitatud kahjud aprillis:

  • Kodukindlustus: 52 136 eurot, Harjumaal toimunud korteripõlengu eest.
  • Kaskokindlustus: 30 439 eurot, kui veduk sõitis Järvamaal libedaga kraavi ja sõiduk tuli maha kanda.
  • Liikluskindlustus: 24 853 eurot liiklusõnnetuse eest Tallinnas.
  • Reisikindlustus: 64 205 eurot, kui kindlustatu kukkus Tais jalgrattaga.
  • Õnnetusjuhtumikindlustus: 5000 eurot, kui kindlustatule kukkus puu peale.
  • Koera ja kassi kindlustus: 1396 eurot, kui koer põhjustas kolmandale isikule kahju tema vara lõhkumisega.
  • Veesõidukite kindlustus: 50 813 eurot, kui veesõidukil purunes muhv.