Mida teha, kui löökauk lõhub auto?

Löökaugu kahjude hulk tõuseb hüppeliselt kevadel lume sulamise järel, mil pidev temperatuuri kõikumine on teeauke suurendanud ning parandustöödega ei olda veel valmis jõutud. Löökaukude tekitatud kahju hüvitab kaskokindlustus, kui sõidukil kaskokindlustus puudub, siis tuleb nõue esitada teeomanikule.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Martin Kuke sõnul võivad kaskokindlustust omavad If Kindlustuse kliendid pöörduda löökaugu kahju korral otse Ifi remondipartneri poole, kuna Ifi kaskokindlustus hüvitab löökaugust tekkinud kahju. Omavastutuse osa on võimalik välja nõuda teevaldajalt, kusjuures on oluline juhtumi nõuetekohane fikseerimine sündmuspaigal.

„Keskmine löökaugu põhjustatud kahju on sellel aastal olnud ca 500 eurot ning suurim välja makstud kahju on olnud tänavu 686 eurot. Suurem osa löökaugu põhjustatud kahjudest on toimunud Tallinnas,“ ütles Kukk.

Kui aga kaskokindlustus puudub, tuleb pöörduda tee omaniku poole, kelleks on üldjuhul kohalik omavalitsus. Tallinnas on näiteks teeomanikuks Tallinna linn ning nõue tuleb esitada Kommunaalametile.

Teeomanikult hüvitise saamiseks tuleb meeles pidada järgmist:

  1. Löökaugust läbi sõites peatu niipea kui võimalik ning fikseeri sõiduki vigastused
  2. Pildista kahju põhjustanud löökauku selliselt, et selle asukoht ning suurus oleksid tuvastatavad
  3. Teavita juhtunust politseid ja tegutse neilt saadud juhiste järgi
  4. Sõiduki remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal
  5. Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esitage teeomanikule, Tallinna linnas Kommunaalametile. Nõude näidise leiab siit​.

Teeomanikult hüvitise saamise eelduseks on juhtumi fikseerimine politseis.