Mida teha liiklusõnnetuse korral välismaal?

Suveperioodil sageneb autoga välismaale reisimine ning sellega seoses ka liiklusõnnetuste arv välisriigis. If Kindlustuse kliendid põhjustasid eelmisel aastal välismaal 991 liiklusõnnetust, tänavu viie kuuga on teatatud 451 õnnetusest. Enim liiklusõnnetusi välisriikides on Ifis sellel aastal registreeritud Soomes (89), Saksamaal (83), Rootsis (64), Venemaal (33) ja Poolas (24).

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on välismaal liiklusõnnetusse sattudes esmatähtis jäädvustada sündmuskoht ja õnnetus. „Lisaks liiklusõnnetusest teatamise blanketi täitmisele, oleks mõistlik jäädvustada ka autode asukohad ning vigastused näiteks mobiiltelefoni kaameraga.

Samuti võiks pilte teha ka teise osapoole juhiloast ja kindlustuspoliisist,“ ütles Kiibus. Samuti soovitab Taavi Kiibus kaasa võtta liiklusõnnetusest teatamise eestikeelse vormi, kuna võõras keeles blankett võib jääda arusaamatuks. Kõikides riikides on blankett ühesugune. Lisaks tasub kaasas kanda ka rohelist kaarti sõltumata sellest, kas see on antud riiki reisides kohustuslik või mitte. Rohelise kaardi väljastamine on Ifis tasuta ning selle olemasolu teeb asjaajamise õnnetuse korral lihtsamaks.

Tähele tuleb panna, et sõltuvalt sellest, kas liiklusõnnetus toimus Euroopa Majanduspiirkonnas või Venemaal, on ka õnnetusejärgsed protseduurid erinevad. Järgnevalt anname ülevaate, kuidas toimida nendel puhkudel.

Kuidas toimida liikluskahju korral Euroopas?

 • Täida sündmuskohal vorm "Teade liiklusõnnetusest" või jäädvusta õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjuta paberile andmed liiklusõnnetuse ja osapoolte kohta.
 • Kui oled avarii põhjustamises süüdi, palu kannatanul pöörduda oma kindlustusseltsi esindaja poole tema koduriigis või oma kindlustusandja poole.
 • Kui oled kannatanu, ÄRA allkirjasta ühtegi paberit enne, kui Sa ei ole kindel, millele täpselt alla kirjutad. Täida nii teise osapoole võõrkeelne kui ka eestikeelne verisoon "Teade liiklusõnnetusest". Küsi näha põhjustaja liikluskindlustuse poliisi, märgi üles kindlustusseltsi nimi, asukohariik ja võimalusel tee poliisist pilt.
 • Kui tekib vaidlus vastutuse üle, kutsu politsei ja küsi tõend liiklusõnnetuse kohta.
 • Tee pilte nii oma sõidukist kui ka teise osapoole sõiduki vigastustest ja asukohast.
 • ​Teata esimesel võimalusel kahjujuhtumist oma kindlustusseltsile.

Kuidas toimida liikluskahju korral Venemaal?

 • Helista alati politseisse ning tegutse vastavalt politsei juhistele.
 • Ära liiguta oma sõidukit enne, kui politsei saabub. Võta politseilt tõend, seda võib vaja minna piiri ületades.
 • ​Tee pilte nii oma kui ka teise osapoole sõiduki vigastustest ning asukohast. Täida koos teise osapoolega blankett „Teade liiklusõnnetusest".
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu, pöördu koheselt põhjustaja kindlustusseltsi poole ning tegutse vastavalt nende juhistele. NB! Kannatanu ei saa hüvitist taotleda Eestis.
 • Kui tekib küsimusi või teisel osapoolel puudub kindlustus, siis teavita Venemaa Rohelise Kaardi bürood liikluskahjust telefonil +7 (495) 641 2787.
 • ​Kui oled õnnetuse põhjustaja, anna kannatanule koopia oma rohelisest kaardist.​