Murduvad puud põhjustavad tuhandete eurode eest kahjusid

Möödunud aastal teatati If Kindlustusele 72 kahjust, kus tugeva tuule tõttu murdunud puud või oksad kukkusid hoonetele ja sõidukitele. Ühel juhul vigastas tuule tõttu murdnud puu ka inimest. Kokku ulatusid vastavate kahjude hüvitised 155 000 euroni. Suurim puu murdumisest tekkinud kaskokahju toimus mullu juulis Tartumaal, kui sõiduauto remont läks maksma üle 11 500 euro. Tänavu on viimase kolme kuu jooksul murdunud puud põhjustanud 12 kahjujuhtumit.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul on suvi just õige aeg, et ohtlikud puud langetada ja seega sügistormideks paremini valmis olla.

„Kui suur puu on maja lähedal ohtlikult kaldus, on see risk nii inimestele kui ka varale. Puude olukorra eest vastutab kinnistu omanik. Kui kinnistul on suuri vanu puid, siis tuleks veenduda, et need on elujõulised ja poleks pehkinud oksi. Kindlasti tasub lasta ka spetsialistil ehk arboristil puude seiskorda hinnata,“ ütles Jõhvik.

Kodukindlustusega hüvitab kindlustusselts omanikule tormi tõttu puu murdumisest tekkinud kahjud. Kui puu kukub naaberkinnistule ja põhjustab naabri majale või sõidukile kahju, siis selleks peaks olema kinnistu omanikul sõlmitud vastutuskindlustus, vastasel korral tuleb tal endal kahju korvata. Kui naabril on kindlustus, siis kindlustusselts hüvitab naabri hävinud vara ja nõuab selle sisse kahju põhjustajalt, kelle kinnistul puu kasvas.

Kui murdunud puu või oksad kahjustavad sõidukit, siis kaskokindlustus hüvitab sõiduki omanikule tekkinud kahju. Tasub meeles pidada, et kohustuslik liikluskindlustus ei korva loodusjõudude tagajärjel tekkinud kahjusid.

Kuidas ära hoida puude murdumise kahjusid?

  • Tuulise ilmaga pargi sõiduk lagedamale alale, et tormi murtud puud ja oksad seda ei vigastaks.
  • Puude olukorda tuleks regulaarselt jälgida ja vajadusel kutsuda kohale ekspert, kes hindab, kas puu on vaja langetada.
  • Kontrolli oma kohalikust omavalitsusest, kas Sul on puu langetamiseks vaja eelnevat luba.
  • Puu langetamisel kasuta spetsialistide abi, et ennetada kahju, mida puu kukkumine võib isikutele või varale tekitada.
  • Vaata üle, kas Sinu kodu ja vara on kindlustatud ning kas see hõlmab ka vastutuskindlustust.

Kuidas käituda, kui murdunud puu on Sinu vara kahjustanud?

  • Tee fotod murdunud puust ja sellest, kuidas see on kahjustanud Sinu maja, autot või muud vara, sest fotod on abiks kahju käsitlemisel.
  • Eemalda oks või puu ettevaatlikult ise või kutsu arborist. Kata hoone katkine katus hoolikalt koormakattega.
  • Kui puu langeb elektriliinidele, tuleb selle eemaldamine alati professionaalide hooleks jätta, sest puu võib elektripinge tõttu olla eluohtlik.
  • Anna oma kindlustusseltsile kahjust teada ja täida kahjuavaldus. ​