If reisikindlustuse kehtivus seoses koroonaviirusega

Seoses koroonaviiruse levikuga, on tekkinud erinevaid küsimusi ka reisimise ja reisikindlustuse seisukohast. Selgitame pisut lähemalt, mida Ifi reisikindlustus sellises olukorras katab.

Tavapäraselt on epideemia reisikindlustuses välistus. If Kindlustuse reisikindlustus katab sellised olukorrad, et meie juba reisil olevad kliendid võimalikult kiirelt ja turvaliselt koju tagasi saaksid pöörduda. 

Reisikindlustuse vaates tuleb vaadelda kahte aspekti, kas reis on juba alanud või alles algamas.

Reis on juba alanud ja oled Eestist lahkunud

Olles juba välisriigis hetkel, kui sinu reisi sihtkohas või teel läbitavas piirkonnas kuulutatakse välja epideemia puhang, hüvitab If reisitõrke kindlustuse alt (Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu) täiendavad lisakulud transpordile ja majutusele Eestisse tagasi pöördumiseks.

Samuti hüvitatakse kulutused meditsiiniabile, kui eelnimetatust tulenevalt tekib meditsiiniabi vajadus. Nimetatud kaitse kehtib 14 päeva jooksul olukorra välja kuulutamisest. Eriolukordadega seoses muid kulusid ei hüvitata. 

Reis ei ole veel alanud 

Reisile mitteminemine epideemia või haiguspuhangu tõttu ei ole kaetud Ifi reisikindlustusega.

Kui enne reisi algust on Välisministeeriumi poolt konkreetse sihtkoha kohta antud ametlik hoiatus ja soovitus sinna mitte reisida, siis on antud piirkonda minek kliendi enda riisikol ja kindlustusel hüvitamise kohustust ei ole.

Tavapärased reisi ärajäämise juhtumid, mida reisitõrke kaitse korral hüvitatakse:

  1. kindlustatu ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm;
  2. kindlustatu reisikaaslase, kellega koos kavatseti reisile minna, ootamatu haigestumine, kehavigastus või surm;
  3. kindlustatule lähedase inimese eluohtlik seisund, raske kehavigastus või surm;
  4. kindlustatu Eestis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju, kui kindlustatu kohalolek on hädavajalik.

Olukorras, kus Väliministeerium on ametlikult andnud soovituse mõnda konkreetsesse piirkonda minemist vältida, soovitame pöörduda oma reisiteenuse pakkuja või konkreetsete teenuste osutajate poole (lennufirma, majutusasutus), et võimaliku tühistamise või muutmise soovide osas läbi rääkida.