Kindlustuskaitse kaitseb ka raamatupidajat

Eksimine on inimlik. Me kõik soovime teha oma tööd hästi ja saavutada laitmatuid tulemusi. Ometi võib mõnikord juhtuda, et me ei avasta mõnda viga enne, kui on liiga hilja ja kahju juba tekkinud.

Lahendused raamatupidajatele

Just selliste olukordade lahendamisel tuleb appi kindlustus – muidugi juhul, kui vastav kindlustusleping on sõlmitud. If Kindlustus on mõelnud eraldi raamatupidajate peale ja pakub kindlustuskaitset juhtudel, kui raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte kliendid või kõrvalised isikud kannavad kahju raamatupidamisettevõtte teenuste tõttu.

Raamatupidamisteenust osutava ettevõtte peamised riskid on raamatupidaja tegevusest või tegevusetusest kolmandale isikule tekkiv kahju. Ifi vastutuskindlustuse tingimustes räägime isikukahjust (kehavigastuste tekitamine, tervise kahjustumine või surma põhjustamine), asjakahjust (asja kahjustumine või hävimine) ja finantskahjust (näiteks valesti esitatud deklaratsioon, mis toob kolmandale isikule rahalist kahju, mille eest vastutab raamatupidamisfirma).

Raamatupidamisteenuse osutamise puhul tulebki kõige sagedamini ette just finantskahju juhtumeid.

Toome mõned näited kahjujuhtumitest, mis on aset leidnud If Kindlustuse klientidega.

Seega: ükskõik kui hoolikas on raamatupidaja, eksimused võivad juhtuda ja erialasest vastutuskindlustusest on sellisel juhul kindlasti abi. Ifil on raamatupidamisteenuse osutajate erialase vastutuse kindlustamisel ja kahjude käsitlemisel pikaajalised kogemused, mis aitavad leida just teie ettevõttele parima lahenduse.