Uuring: 43% Eesti elanikest veedab puhkust oma suvekodus

Käes on suvepuhkuste kõrgaeg ja paljud on juba kolinud suvilasse, maamajja või suvekorterisse. Suvekodud on kõige populaarsemad nende hulgas, kes muidu elavad korteris, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Uuringust ilmnes, et kõige rohkem suvekodusid on neil, kes elavad korterites – neist koguni 48 protsendil on selline koht olemas. Rida- või paariselamu omanikest on suvekodu hankinud 41% ja majaomanikest vaid 33%.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul soovivad aasta ringi korteris elavad inimesed teistest sagedamini ka suvekodu üürida.

„Uuring näitas, et suvekodu omamise mõttes ongi kõige olulisem igapäevane elukoht. Tähtsust ei omanud inimeste sissetulekud, haridustase ega rahvus. Küll aga on suvekodude omanike hulgas rohkem suuremate linnade elanikke,“ selgitas Sepp.

Õnnetused kodus ja suvekodus

Ükskõik kas inimesed viibivad kodus või suvekodus, kaks kolmandikku kõigist kodukindlustuse juhtumitest on seotud koduse vara purunemisega.

„Seal, kus inimesed parasjagu elavad, juhtub ka kõige rohkem õnnetusi. Tihti on põhjuseks millegi kukkumine ja purunemine, olgu selleks siis mobiiltelefon või mõni teine asi, mis on kodukindlustusega kaitstud. Ülejäänud kahjude osas aga tulevad erisused sisse, olenevalt sellest, kas tegu on kodu või suvekoduga,“ selgitas Sepp.

Tootejuhi sõnul on suvekodudes suurimaks probleemiks tormikahjud ja vargused. „Ka veelekkeid esineb palju, ja kui inimest pole pikka aega kohal, võib kahju osutuda väga suureks. Kindlasti on mõistlik maandada riske nii, et enne suvekodust ära sõitmist panna kardinad ette, uksed lukku ning võimalusel elekter välja ja vesi kinni. Kindlasti sõltub kõik ka konkreetsest hoonest, näiteks põrandakütte puhul ei ole mõistlik talveks elektrit välja võtta, kuna siis võib torustik puruks külmuda.“

Kodukindlustuses laiemalt on lisaks koduse varaga seotud õnnetustele suurimaks probleemiks veelekked, mis moodustavad suvisel ajal rohkem kui 21% kodukindlustuse juhtumitest. Tormikahjud moodustavad suvekuudel rohkem kui 5% kodudes juhtunud õnnetustest, vandalism ja vargus ligi 3% ning tulekahjud ca 2%.

„Koduse vara õnnetuste suur hulk annab selguse, miks on mõistlik võtta kodukindlustuse juurde ka koduse vara kaitse. Kui kõige suuremaid, ka sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kahjusid tekitavad tulekahjud, on neid ligi kümme korda vähem kui kõikvõimalikke veega seotud õnnetusi. Veelekete kahjud on tavaliselt mõõdetavad tuhandetes eurodes, teinekord aga ka kümnete tuhandete eurodega,“ lisas Sepp.

Eestlastel rohkem suvekodusid kui lõunanaabritel

Võrdlus teiste Balti riikidega näitas, et Eestis omab suvekodu 43% inimestest, Leedus 34% ja Lätis 29% vastanutest. Eesti inimesed soovivad naabritest enam oma suvekodus aega veeta ja külastada sõpru või sugulasi nende suvekodudes. Samuti meeldib eestlastele hotellides peatuda. Leedus on aga naaberriikidest märksa populaarsem suvekodude üürimine.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

43% Eesti elanikest veedab puhkust oma suvekodus