Uuring: iga päev sõidavad Eestis ainult pooled autod

Eestis on palju autosid, mida ei kasutata üldse iga päev. Auto kasutamine sõltub paljuski sellest, kus autoomanik elab.

Maal sõidetakse autoga rohkem kui suuremates linnades, samas pooled autod Eestis ei leia igapäevast kasutust, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Uuringust ilmnes, et 49% Eesti autoomanikest kasutab oma sõidukit iga päev, 19% juhtidest kasutab autot 5–6 päeva nädalas, 10% 3–4 päeva, 9% 1–2 päeva ja 14% kasutab oma sõidukit veel harvemini kui korra nädalas.

Sagedamini osalevad liikluses mehed, kellest 56% sõidab igapäevaselt. Naistest istub iga päev autorooli 40% vastanutest. Kõige rohkem on sõitjaid vanuses 35–44 eluaastat, 58% sellest vanusegrupist sõidab iga päev oma autoga. Kõige harvemini sõidavad autoga nooremad inimesed, vanuses 18–34 eluaastat.

Maal sõidetakse rohkem

If Kindlustuse Balti kahjude tehnilise vanemeksperdi Marion Meiuse sõnul selgus uuringust, et kõige tihedamini kasutavad oma autot maal elavad inimesed, kellest 58% teeb seda iga päev. Suuremates linnades on see näitaja 40% juures.

Meiuse hinnangul mängivad siin rolli inimeste vajadused, läbitavad distantsid ja ühistranspordi võimalused. Ta tõdes, et maal elavad inimesed läbivad oma sõidukitega aastas ka märksa enam kilomeetreid kui linnas elavad autojuhid.

Just elukoht määrabki tihti kõige rohkem, kui sagedasti autot kasutatakse.

Rahvus, haridustase või sissetulekud ei mõjuta Meiuse sõnul eriti auto kasutamist.
"Kindlasti on auto kasutamise sageduse muutumisel oma osa ka meie hiljuti muutunud kodukontori harjumustel. See puudutab ilmselt rohkem linnainimesi, kellel on valida, kas minna kontorisse või mitte. Seevastu maainimene võib olla elukohast ja ametist tulenevalt rohkem liikumisvajadusega ja autokasutamisega seotud,“ selgitas Meius.

 

Rolli mängib ka auto vanus ja mootor

Mõningast erinevust oli märgata selles, et mida uuem auto, seda tihedamini sellega sõidetakse. Teatud mõju on ka sellel, millise mootoriga on sõiduk. „Kõige rohkem on igapäevaseid sõitjaid nende hulgas, kellel on vedelgaasi (65%), surugaasi (60%) või diiselmootoriga (54%) sõiduk, samas elektri-, bensiini- ja hübriidmootoriga autoga sõidavad iga päev vähem kui pooled.

Eks tavaliselt gaasi- ja diiselmootoreid kasutavadki inimesed, kellel on vaja rohkem sõita, ning seega läbitakse aastas ka enam kilomeetreid.

Oma osa võib sõiduharjumuste muutumisel – vähemalt ajutiselt – mängida kütuste hinnatõus. Inimesed mõtlevad hoolikamalt läbi, kas ja mis sõite on mõttekas teha. Jällegi arvan, et see puudutab rohkem linnarahvast,“ lisas Meius.

Kütusehind paneb oma sõite hoolikamalt läbi mõtlema. Kui jääd teele, aitab Ifi autoabi 24/7.

Teiste Balti riikidega võrreldes selgus uuringust, et eestlased sõidavad oma sõidukiga pigem harvemini kui lõunanaabrid. Eesti juhtidest 23% sõidab oma sõidukiga 1–2 korda nädalas või harvemini. Leedus on kõige rohkem neid, kes sõidavad päevast päeva (56%).

Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud If Kindlustuse uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.