Ifi töökeskkond

Me loome töötajatele võimalusi, et nad saaksid üles ehitada oma karjääri – mitte olla lihtsalt kindlustusspetsialistid, andmeanalüütikud, kahjukäsitlejad või IT-eksperdid, vaid midagi märksa enamat.
 

Tööpakkumised

Meil on tugev tiimikultuur

Meil on suurepärane meeskondlik töökultuur. Üheskoos töötades aitavad meie inimesed üksteisel nii isiklikul kui ka professionaalsel tasandil areneda. Me oleme vastastikku ausad, sest see annab meile võimaluse rääkida ka keerulistest asjadest ja aidata üksteisel rasketest aegadest läbi tulla. Sama oluline on meile, et see teekond oleks lõbus, sest mitte miski ei lähenda tiimi liikmeid omavahel nii tõhusalt, nagu seda teeb jagatud rõõm.

Hoolime inimestest ja innustame neid

Meie Ifis vaatame maailma nii, et see koosneb võrgustikest, mille inimesed on loonud üksteist aidates. Siinne juhtimisstiil on hooliv ja arendav. Meie juhid peavad kõige olulisemaks inimesi, annavad neile suunates jõudu, edendavad koostööoskusi ja vaatavad kogu protsessi ka väljastpoolt. Juhid suhtuvad töötajatesse suure soojusega ja kinnitavad neile, et neid hinnatakse.

Pidev õppimine ja arenemine

Maailm aina muutub ja meie julgustame oma inimesi pidevalt õppima ja arenema. Me tervitame ja toetame soovi omandada uusi oskusi ja pädevusi ning viia ennast kurssi uute valdkondadega. Kõigil on võimalik võtta vastutus enda professionaalse arengu eest ja me pakume võimalusi mitmesuguste annetega inimestele. Me usume päriselt, et selged arengueesmärgid aitavad elu paremaks muuta.

Tähendusrikas ja mõtestatud töö

Töö, mida me päevast päeva teeme, mõjutab oluliselt inimeste elusid. Me seisame oma klientide kõrval nii kriitilistel hetkedel kui ka igapäevastes asjades. Meie töö toob kindlustunnet ja tähendusrikkust ka Ifi töötajate ellu. Suudame pakkuda turvatunnet, et inimesed võivad elada oma elu täpselt niimoodi, nagu nad soovivad. Anname inimestele kindlustunde, et kui midagi peaks juhtuma, siis meie oleme nende jaoks olemas.

Töötajad on kõige olulisemad

Ifis saadi juba ammu aru, et rohkesti väljakutseid ja vähe tuge, suuri nõudmisi ja napilt taastumist pakkuv töökoht ei ole normaalne. Me mõistame, et täpselt sama oluline nagu karjääriga seotud unistuste täideviimine on ka see, et inimesed elaksid oma elu väljaspool tööd, et nende töö- ja eraelu oleksid tasakaalus. Me kuulame oma töötajaid ja julgustame neid olema ausad ja avatud, andes samas neile võimaluse ise probleemidele lahendusi leida. Meie inimesed saavad osaleda otsuste langetamise protsessis, sest see annab neile võimaluse jagada ideid, õppida üksteise käest ja teha koostööd ühise eesmärgi nimel.

Oled huvitatud tööst Ifis?


Hoia silm peal meie tööpakkumistel.