Tahame teha seda, mis on õige – Ifi Vilepuhumise kanal

Ifi pikaajaline edu põhineb äri õiglasel ja eetilisel viisil tegemises. See on kirjeldatud meie Eetika Poliitikas.

Oleme pühendunud äritegevusele kõrgeimate eetiliste standardite kohaselt ja vastavalt kehtivatele seadustele, reeglitele ja regulatsioonidele. Ifi sisekontrolli ja tööprotseduuride eesmärk on tuvastada ja vältida vääriti käitumist ja pettusi. Isegi kõige tõhusam kontroll ei suuda meid siiski täielikult kaitsta kõigi võimalike juhtumite eest. Seetõttu julgustame kõiki, sealhulgas kliente, partnereid ja ka oma töötajaid, alati teatama kõigist pettuse või ebaeetilise käitumise kahtlustest meie tegevustes, toodetes või teenustes.

Mida sa saad raporteerida?

Vilepuhumine annab võimaluse teatada vääriti käitumise kahtlustest, näiteks inimõiguste rikkumisest, või sellistest rikkumistest nagu pettuslik, sobimatu, ebaaus, ebaseaduslik või hooletu tegevus või käitumine. Vilepuhumise kanalit ei tohiks kasutada klientide kaebuste esitamiseks ega isiklike vaidlustega seotud probleemide arutamiseks. Sa ei vaja oma kahtluste kohta tõendeid, kuid kõik teated tuleb edastada heas usus.

Kuidas raporteerida võimalikku vääriti käitumist?

Eelkõige soovitame sul avatult raporteerida, sisestades oma nime ja kontaktandmed, kuna kõiki raporteid käsitletakse range konfidentsiaalsusega. Kuid võid raporteerida ka anonüümselt, kasutades meie kanalit, mida haldab väline osapool WhistleB. Süsteem on Ifi IT-süsteemidest eraldi ja ei jälgi IP-aadresse ega muid andmeid, mis tuvastaksid sõnumi saatja.

Raporteeri siin