Kohustuslikku liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustus seadus

Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kindlustus kõigile sõidukitele, mida reguleerib liikluskindlustuse seadus. 

Oma kindlustusandja hüvitamine

Varem tuli liiklusõnnetuses kannatanul alati pöörduda süüdlase kindlustusseltsi. Praegu kehtiva liikluskindlustuse seaduse kohaselt saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. 
Oma kindlustusandjal ei ole võimalik kahjusid hüvitada kui:

 • Kõik kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks ei ole selge, kes on liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi;
 • Liiklusõnnetuses sai inimene vigastada; 
 • Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 €; 
 • Kahju põhjustas välisriigi sõiduk.

Liikluskindlustuse kindlustuslepingu sõlmimiseks ei pea olema sõiduki omanik

Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida isik, kes ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud.

Näiteks saab vanaisale liikluskindlustuse sõlmida tema täisealine lapselaps, samuti saab lepingu sõlmida oma naabri või töökaaslase sõidukile. Kindlustuse olemasolu eest vastutab siiski sõiduki vastutav kasutaja, selle puudumisel omanik, ehk kindlustuskohustusega isik.

Liikluskindlustuse lepingu lõpetamine

Leping sõlmitakse alati kindla tähtajaga.

Liikluskindlustuse lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada. Näiteks, kui sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel üle ühe kuu kasutada.

Uuri veel, mida teha liikluskindlustusega auto müümisel

Auto sundkindlustus - mis see on ja miks seda peaks vältima?

Liiklusregistris registreeritud sõiduk võib olla liikluskindlustusega kindlustamata kuni 12 kuud. See tähendab, et kui liikluskindlustus on lõppenud ja ühe aasta jooksul ei ole uut kindlustust tehtud, rakendub sõidukile sundkindlustus.

Sundkindlustuse ehk automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja on Eesti Liikluskindlustuse Fond. Sundkindlustus ei rakendu uunikumidele.


Sundkindlustust tasub vältida, sest:

 • sundkindlustuse makse on tavalisest liikluskindlustuse maksest oluliselt suurem;
 • sundkindlustuse makse tasumata jätmisel edastatakse nõue kohtutäiturile;
 • kahju põhjustamisel sundkindluststud sõidukiga rakendub omavastutus summas 640 eurot.

Sõidukid, mida ei kasutata üle ühe aasta, soovitame liiklusregistrist kustutada või nende registrikanne ajutiselt peatada. 

Uue sõiduki soetamisel tuleb sundkindlustuse vältimiseks teha liikluskindlustus koheselt.

Kindlustusmaksete arvutamise põhimõtted liikluskindlustuse näitel

Sõltumata kindlustuse ostjast, arvutatakse kindlustusmakse sõiduki omaniku või vastutava kasutaja järgi.

Kindlustusmakset mõjutab isiku

 • kahjuajalugu
 • elukoht
 • kindlustatava sõiduki mootori võimsus, registrimass või istekohtade arv.

Miks on liikluskindlustuse seadus kasulik Ifi kliendile?

 1. Üle 90% Ifi klientidest annab meie kahjukäsitlusele hindeks „hea" või „väga hea“ - mugav ja sujuv kindlustus ja kahjukäsitlus. 
 2. Avarii korral on asjaajamine lihtne – tuleb küsida Kindlustustelefonilt +372 777 1211 remondipartner, kes edastab meile nõuetekohase kahjuteate. Eraldi kindlustusse tulema ei pea.
 3. Ifi kahjukäsitluse partneriteks on kvaliteetsed ja usaldusväärsed remonditöökojad.
 4. Ifi kahjukäsitlus on kiire – üle poolte sõidukikahjudest lahendame 24 tunni jooksul.
 5. Oleme sinu kindlustuse kontroll! Tuletame oma klientidele meelde, kui Liikluskindlustus aeguma hakkab - nii aitame vältida ilma kindlustuseta liikluses osalemist. 
 6. Ifi liikluskindlustusega on kindlustusjuhtumi korral tasuta puksiirabi teenus. 
Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus
Liikluskindlustus on auto vastutava isiku kohustus