Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustus seadus

Oma kindlustusandja hüvitamine

Varem tuli liiklusõnnetuses kannatanul alati pöörduda süüdlase kindlustusseltsi. Praegu kehtiva seaduse kohaselt saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. Näiteks, kui Ifi kliendile põhjustatakse kahju, siis võib sõiduki remontimiseks minna otse Ifi poolt soovitatud remondipartneri juurde ja ülejäänu eest hoolitseb juba If.
Oma kindlustusandjal ei ole võimalik kahjusid hüvitada kui:

 • Kõik kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks ei ole selge, kes on liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi.
 • Liiklusõnnetuses sai inimene vigastada.
 • Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot.
 • Kahju põhjustas välisriigi sõiduk.

Kindlustuslepingu sõlmimiseks ei pea olema sõiduki omanik

Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida isik, kes ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud. Näiteks saab vanaisale liikluskindlustuse sõlmida tema täisealine lapselaps, samuti saab lepingu sõlmida oma naabri või töökaaslase sõidukile. Kindlustuse olemasolu eest vastutab siiski sõiduki vastutav kasutaja, selle puudumisel omanik, ehk kindlustuskohustusega isik.

Lepingu lõpetamise reeglid

Leping sõlmitakse alati kindla tähtajaga. Teatud juhtudel saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Näiteks, kui sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel üle ühe kuu kasutada. Sõiduki omaniku muutumine ei anna alust liikluskindlustuse lepingu lõpetamiseks.

Üle ühe aasta kindlustamata sõidukile tekib automaat- ehk sundkindlustus

Liiklusregistris registreeritud sõiduk võib olla liikluskindlustusega kindlustamata kuni 12 kuud. See tähendab, et kui liikluskindlustus on lõppenud ja ühe aasta jooksul ei ole uut tehtud, rakendub sõidukile sundkindlustus. Sundkindlustuse ehk automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja on Eesti Liikluskindlustuse Fond.
Sundkindlustust tasub vältida, sest:

 • selle makse on tavalisest liikluskindlustuse maksest oluliselt suurem;
 • makse tasumata jätmisel edastatakse nõue kohtutäiturile;
 • kahju põhjustamisel sundkindluststud sõidukiga rakendub omavastutus summas 640 eurot.

Sõidukid, mida ei kasutata üle ühe aasta, soovitame liiklusregistrist kustutada või nende registrikanne ajutiselt peatada. Uunikumidele sundkindlustus ei rakendu.
Uue sõiduki soetamisel tuleb sundkindlustuse vältimiseks teha liikluskindlustus koheselt.

Kindlustusmaksete arvutamise põhimõtted

Sõltumata kindlustuse ostjast, arvutatakse kindlustusmakse sõiduki omaniku või vastutava kasutaja järgi. Kindlustusmakset mõjutab isiku kahjuajalugu, elukoht ja kindlustatava sõiduki mootori võimsus, registrimass või istekohtade arv.

Miks on liikluskindlustuse seadus kasulik Ifi kliendile?

 1. Üle 90% Ifi klientidest annab meie kahjukäsitlusele hindeks „hea" või „väga hea“.
 2. Avarii korral on asjaajamine lihtne – tuleb vaid leida Ifi kodulehelt või küsida Kindlustustelefonilt +372 777 1211 remondipartner, kes edastab meile nõuetekohase kahjuteate. Eraldi kindlustusse tulema ei pea.
 3. Ifi kahjukäsitluse partneriteks on kvaliteetsed ja usaldusväärsed remonditöökojad.
 4. Ifi kahjukäsitlus on kiire – üle poolte sõidukikahjudest lahendame 24 tunni jooksul.