Omavastutus kindlustuses - mis see on?

Kindlustuse olemasolu tajume tavaliselt vaid siis, kui juhtub õnnetus. Liikluses täkke saanud autoklaas, veekahjustused kodus, erakorralist ravi vajav koer või garaažist kadunud mootorratas - need kõik on ootamatud, kuid tõsielulised olukorrad, millest tekkinud muresid kindlustus  pisut leevendab

Kindlustuse kuumakse ja õnnetuse korral tasutav omavastutuse summa on enamasti köömes tegeliku kahjusumma kõrval. Siiski on mõistlik enda jaoks selgeks teha, mida õnnetuse korral maksmisele kuuluv kindlustuse omavastutus Sinu jaoks täpsemalt tähendab, millal see rakendub ning missugustel juhtudel omavastutust tasuma ei pea?

Mis on omavastutus?

Omavastutus kindlustusterminina on rahasumma, mis tuleb õnnetuse korral inimesel endal tasuda. Kindlustus katab:  õnnetuse tõttu tekkinud kahju summa miinus omavastutuse summa. On mõned kindlustused või konkreetsed olukorrad, millel omavastutus puudub (nt: kaskokindlustusega täke autoklaasis). Juhul, mil õnnetusest tekkinud kahju on väiksem kui omavastutuse summa,  jääb kahjutasu täies mahus kliendi enda kanda (nt: kriim autol - kahju 170€, omavastutus 200€. Klient tasub 170€). 

Vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule võib omavastutus olla kas konkreetselt määratud rahasumma, protsent tekkinud kahjust, päevade arv või muu taoline väärtus. 

Näide: juhtub kergem liiklusõnnetus, mille tulemuseks on kahjustatud autouks. Kasko omavastutus on 200€, autoukse remondikulu on 600€. Auto remondikulu jaotub järgnevalt: 

  • Sulle kindlustuse kliendina jääb kanda omavastutus: 200€
  • Kindlustus hüvitab: 400€
  • Sina oled tänu kindlustuse olemasolule säästnud: 600€ - 200€ = 400€ ning Su autol on õnnetusele vaatamata korras autouks. 

Miks omavastutust rakendatakse? 

Omavastutust kasutavad kindlustusettevõtted, et kaasata  kindlustuse riski kandma ka kindlustusvõtja. Teadmine, et mängus on oma raha toob fookusesse vaid juhud, mil kahju korral on kindlustus tõesti vajalik.

Ilma omavastutuseta oleks võimalik esitada kahjunõudeid pisima sinika pärast säärel või väikseima kriimuga  autol. Nii muutuks kindlustus teenusena väga kalliks ja vähetoimivaks - lihtsad ja pisemad õnnetused pärsiksid tegelemist tõsisemate kindlustusjuhtumitega nagu tulekahjud, veeuputused ja tormiga kaasnenud õnnetused.

Kindlustus ja omavastustus teenusena liiguvad täna erakliendi jaoks äärmiselt positiivses suunas - aina rohkem pakutakse ilma omavastutuseta kaitseid ehk võimalust, kus kindlustusjuhtum on kliendile 0€ omavastutusega (nt kasko klaasikindlustus, kus klaasikahjud hüvitatakse omavastutuseta ).

Millest sõltub omavastutuse suurus?

Üldiselt kehtib lihtne reegel- mida kõrgem on omavastutus, seda madalamad igakuised kindlustusmaksed. 

Omavastutuse suurus sõltub nii kindlustuse liigist kui Sinu enda eelistustest ning rahalisest valulävest -  omavastutuse summa jääb õnnetuse korral siiski Sinu enda kanda. Väiksema eelarvega perel tasub valida võimalusel madalaim omavastutus ning grammikene suuremad igakuised kindlustusmaksed. Nii on ootamatu kahju korral olukord Sinu rahakotile leebem. 

Kindlustaja nipp: Kindlustust ostes tutvu alati lepingus fikseeritud omavastutuse suurusega. Nii mõnegi õnnetuse korral on just omavastutuse summa määravaks, kas lisaks kodukindlustusele, mis ratta ja telefoni õnnetused juba katab, oleks eraldi tarvis teha rattakindlustus või kindlustada oma nutiseade. Nii võib sõltuvalt olukorrast Sinu kindlustusjuhtumile kuluv summa oluliselt meeldivam tulla - sest nt rattakindlustuse omavastutus on odavam kui kodukindlustusel. 

Näiteks: kodukindlustuse omavastustus 200 eurot vs mobiilikindlustuse omavastutus alates 30eurost. Kodukindlustus kaitseb ka mobiili, kuid väljakäidav summa õnnetuse puhul on omavastutuse läbi oluliselt suurem. 

0€-omavastutus, kui palju Sa säästad?

0€ - omavastutus esimesel kindlustusjuhtumil tähendab, et kindlustuse olemasolul Sul esimesel õnnetusjuhtumil omavastutuse maksmise kohustust ei ole. Loomulikult loodame me kõik alati parimat kuid tänases maailmas on kindlustamine äärmiselt mõistlik -  õnnetused ei hüüa tulles! Ootamatu veeleke või võõrast aiast välja pääsenud kuri koer, kes Sinu neljajalgset sõpra ründab, võib olla homme Sinu reaalne probleem. 

0- omavastutuse näiteks: Lapsega kodus palli mängides juhtus õnnetus, mille tõttu sai kahjustada televiisor. Kindlustus hüvitas uue televiisori maksumuse 499, kuid ise pidin tasuma omavastutuse 200

Loe rohkem ja osta kodukindlustus siin.

Uuri rohkem ja osta lemmikloomakindlustus siin

Loe ka, mida meie kliendid meist räägivad.

Omavastutus on rahasumma, mis jääb õnnetuse korral kliendi enda kanda