Omavastutus kindlustuses — mis see on?

Teeme selgeks, mis on omavastutus, miks seda kindlustuses rakendatakse ja millisel juhul omavastutus puudub.

Kindlustuse olemasolu tajume tavaliselt vaid siis, kui juhtub õnnetus. Liikluses täkke saanud autoklaas, veekahjustused kodus, erakorralist ravi vajav koer või garaažist kadunud mootorratas — need kõik on ootamatud, kuid tõsielulised olukorrad, millest tekkinud muresid kindlustus pisut leevendab. 

Kindlustuse kuumakse ja õnnetuse korral tasutav omavastutuse summa on enamasti köömes tegeliku kahjusumma kõrval. Siiski on mõistlik enda jaoks selgeks teha, mida õnnetuse korral maksmisele kuuluv kindlustuse omavastutus Sinu jaoks täpsemalt tähendab, millal see rakendub ning missugustel juhtudel omavastutust tasuma ei pea?

Mis on omavastutus?

Omavastutus kindlustusterminina on rahasumma, mis tuleb õnnetuse korral inimesel endal tasuda. Ehk:

kindlustus katab õnnetuse tõttu tekkinud kahju summa miinus omavastutuse summa.

On mõned kindlustused või konkreetsed olukorrad, millel omavastutus puudub (nt: loe lähemalt, missugused on 7 juhtu, mil kaskokindlustuse korral omavastutus ei rakendu). Juhul, mil õnnetusest tekkinud kahju on väiksem kui omavastutuse summa,  jääb kahjutasu täies mahus kliendi enda kanda

Näide

  • Kriim autol — kahju 170 €.
  • Kasko omavastutus — 200 €.
  • Klient tasub 170 € ja kindlustusse ei olegi mõtet pöörduda. 


Vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule võib omavastutus olla kas konkreetselt määratud rahasumma, protsent tekkinud kahjust, päevade arv või muu taoline väärtus. 

Näide: juhtub kergem liiklusõnnetus, mille tulemuseks on kahjustatud autouks. Kaskokindlustuse omavastutus on 200 €, autoukse remondikulu on 600 €. Auto remondikulu jaotub järgnevalt. 

  • Sulle kindlustuse kliendina jääb kanda kindlustuslepingus välja toodud omavastutus: 200 €.
  • Kindlustus hüvitab: 400 €.
  • Sina oled tänu kindlustuse olemasolule säästnud: 600 € (kahju) - 200 € (omavastutus) = 400 € ning Su autol on õnnetusele vaatamata korras autouks. 

Miks omavastutust rakendatakse? 

Omavastutust kasutavad kindlustusettevõtted, et kaasata kindlustuse riski kandma ka kindlustuse ostja. Teadmine, et mängus on oma raha, toob fookusesse vaid juhud, mil kahju korral on kindlustus tõesti vajalik.

Ilma omavastutuseta oleks võimalik esitada õnnetusjuhtumikindlustuse kahjunõudeid pisimagi sinika pärast säärel või kaskokahjusid väikseima kriimuga autol. Nii muutuks kindlustus teenusena väga kalliks ja vähetoimivaks — lihtsad ja pisemad õnnetused pärsiksid tegelemist tõsisemate kindlustusjuhtumitega nagu tulekahjud, veeuputused ja tormiga kaasnenud õnnetused.

Kindlustus ja omavastutus teenusena liiguvad täna erakliendi jaoks äärmiselt positiivses suunas — aina rohkem pakutakse ilma omavastutuseta kaitseid ehk võimalust, kus kindlustusjuhtum on kliendile 0 € omavastutusega. 

Millest sõltub omavastutuse suurus?

Üldiselt kehtib lihtne reegel — mida kõrgem on omavastutus, seda madalamad igakuised kindlustusmaksed. 

Omavastutuse suurus sõltub nii kindlustuse liigist kui Sinu enda eelistustest ning rahalistest võimalustest — omavastutuse summa jääb õnnetuse korral siiski Sinu enda kanda. Väiksema eelarvega perel tasub valida võimalusel madalaim omavastutus ning grammikene suuremad igakuised kindlustusmaksed. Nii on ootamatu kahju korral olukord Sinu rahakotile leebem. 

Kindlustaja nipid seoses omavastutuse suurusega

Kindlustust ostes tutvu alati lepingus fikseeritud omavastutuse suurusega. Nii mõnegi õnnetuse korral on just omavastutuse summa määravaks, kas lisaks kodukindlustusele, mis ratta ja telefoni õnnetused juba katab, oleks eraldi tarvis teha rattakindlustus või kindlustada oma nutiseade.

Nii võib sõltuvalt olukorrast Sinu kindlustusjuhtumile kuluv summa oluliselt meeldivam tulla, sest nt rattakindlustuse omavastutus on odavam kui kodukindlustusel. 

Näiteks: kodukindlustuse omavastutus on 300 € ja mobiilikindlustuse omavastutus alates 30 €. Kodukindlustus kaitseb ka mobiili, kuid väljakäidav summa õnnetuse puhul on omavastutuse läbi oluliselt suurem. 

Kaskokindlustuse omavastutus

Ifi Superkasko paketid ja motokasko annavad võimaluse Sul kliendina enda jaoks sobivaim omavastutuse suurus valida ja seeläbi oma kindlustuse makset enda jaoks sobilikumaks muuta.  Ifis saad kaskokindlustuse omavastutuseks valida kas 200 €, 300 € või 400 € (motokasko korral  200 €, 400 €, 650 €) — kui valid suurema omavastutuse, on kindlustusmakse väiksem. Uuri, kuidas lisaks omavastutusele veel on võimalik kaskokindlustusega raha säästa.

0 € omavastutus — kas see on võimalik?

0 € omavastutus kindlustusjuhtumil tähendab, et kindlustuse olemasolul Sul omavastutuse maksmise kohustust ei ole. Loomulikult loodame kõik alati parimat, kuid tänases maailmas on kindlustamine äärmiselt mõistlik — õnnetused ei hüüa tulles!

Ootamatult teele hüpanud kits või autoklaasi täkke teinud kivi on üsna tavalised juhtumid, mille korral kaskokindlustuse olemasolul omavastutust ei rakendata. Selliseid olukordi ja õnnetusi, mille korral omavastutus on 0 €, on veelgi. Tutvu alati oma kindlustuse tingimustega, et neist teadlik olla. 

 omavastutuse näide
Hüvitame loomale (sh metsloomadele) otsasõidust või selle vältimisest tekkinud kahjud ilma omavastutuseta ehk 0 € omavastutusega.  Tutvu veel kaskokindlustuse juhtumitega, mil omavastutus ei rakendu.

Omavastutus on tavaliselt köömes kindlustusjuhtumi kahju kõrval.
Omavastutus on rahasumma, mis jääb õnnetuse korral kliendi enda kanda