COVID-19 reisikindlustus - kuidas valida reisikindlustust koroonaaegses maailmas

Vastame Sinu peamistele küsimustele, mis puudutavad reisimist ja koroonaviirust ning Ifi reisikindlustuse COVID-19 kindlustust

Osta reisikindlustus

Tutvu COVID-19 kindlustuse regiooniliste iseärasustega

Euroopa

Reisisihtkohad: Euroopa, Laiendatud Euroopa, Põhja- ja Baltimaad.

COVID-19 kindlustuse kehtivus: COVID-19 kaitse kehtib ilma täiendavate nõueteta alati.

USA, Kanada, kogu maailm

Reisisihtkohad: USA, Kanada ja kogu maailm, Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

COVID-19 kindlustuse kehtivus: COVID-19 kindlustus kehtib vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. Nõue ei rakendu alla 12 aatastele lastele.

Ifi reisikindlustuse COVID-19 kindlustus. Mida see endast kujutab?

Vaata ja uuri lähemalt, millist kaitset pakub If Kindlustus COVID-19-sse haigestumise korral.

 • COVID-19 meditsiiniabikindlustus

  Hüvitamisele kuuluvad reisi ajal diagnoositud COVID-19-sse  haigestumisega seotud ravikulud ja meditsiiniline transport Eestisse.

  • Koroonaviiruse COVID-19  diagnoosimine reisi ajal on meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtum tingimusel, et kindlustatu testimine, diagnoosimine, ravi ja Eestisse toimetamine toimus COVID-19 kindlustuse kehtivuspiirkonnas, v.a Eestis. Tutvu regiooniliste erisustega lähemalt.
  • NB! If ei hüvita meditsiiniabikindlustuse alusel COVID-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud.
  • If ei hüvita reisimiseks vajaliku COVID-19 testimise kulu, sh enne reisi, lennujaamas ning reisilt naastes.
  • Käesolevates eritingimustes toodud meditsiiniabi kindlustusele rakendatakse poliisile märgitud meditsiiniabi kindlustuse kindlustussummat.

  PS: Järgi ka regioonilisi erisusi reisisihtkohtades: USA, Kanada ja kogu maailm, Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

 • COVID-19 kindlustus reisitõrkekindlustuse korral

  Reisitõrke põhikindlustuse kindlustusjuhtum on:

  • reisi ärajäämine kindlustatul või tema pereliikmel või ainsal reisikaaslasel enne reisi algust COVID-19 diagnoosimise tõttu.
  • juba alanud reisi reisiplaanist vältimatu kõrvalekaldumine kindlustatul, tema pereliikmel või reisikaaslasel COVID-19 diagnoosimise tõttu.
   • If hüvitab tõttu tekkinud täiendavad majutus- ja transpordikulud Eestisse tagasipöördumiseks ja välisriigis karantiinis viibimiseks kuni 14 päeva eest.

  Kahju korral rakendatakse poliisile märgitud reisitõrke põhikindlustuse kindlustussummat. 

  Reisitõrke põhikindlustuse kindlustusjuhtum ei ole:

  • reisi ärajäämine eneseisolatsiooni, karantiini või muude COVID-19 seotud piirangute tõttu, v.a kui reis jääb ära, sest kindlustatud, tema pereliikmeil või ainsal reisikaaslasel diagnoositi enne reisi COVID-19.
  • reisi ärajäämine lennu ärajäämise või edasilükkamise tõttu;
  • reisi ärajäämine Eesti, sihtkohariigi või transiitriigi piiriületusele kehtestatud piirangute tõttu.

  PS: Järgi ka regioonilisi erisusi reisisihtkohtades: USA, Kanada ja kogu maailm, Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

Ifi COVID-19 reisikindlustus - KKK

COVID-19 kindlustus kehtib kõikides Ifi reisikindlustuse piirkondades. Eriklauslid rakenduvad regiooniti:

COVID- 19 kindlustus kehtib ilma piiranguteta: 

 • Põhja- ja Baltimaad
 • Euroopa
 • Laiendatud Euroopa, sh Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Türgi, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid.

COVID- 19 kindlustus kehtib vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. (ei laiene alla 12 aastastele lastele):

 • USA, Kanada ja kogu maailm,
 • Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

Kui kliendil on juba eelnevalt Ifi reisikindlustus, siis saab.
Uuele poliisile kehtivad uued tingimused. Juhul kui kliendil oli varem mõne teise seltsi kindlustus, saab ta uue lepingu sõlmida 7-päevase ooteajaga, ehk kindlustuspoliisi algus saab olla kõige varem 7 päeva alates Ifiga ühenduse võtmisest.

Kas COVID-19 kindlustus lisatakse automaatselt minu reisikindlustusele?

COVID-19 kindlustus meditsiiniabi kindlustusele kehtib automaatselt.

Reisitõrke kindlustusele lisandub COVID-19 kindlustus automaatselt juhul, kui reisitõrke kindlustuskaitse on valitud

NB! Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, siis COVID-19 kindlustus vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. Nõue ei laiene alla 12 aastastele lastele. 

Kas COVID-19 kindlustuse korral hüvitab If kulud, kui...

... mina, minu pereliige või mu reisikaaslane on lähikontaktne ja ma pean enne reisi jääma karantiini või isolatsiooni.

Ei, sellisel juhul If kulusid ei hüvita.
Reisi ärajäämise kulud hüvitatakse ainult juhul, kui kindlustatu, tema pereliige või reisikaaslane saab COVID-19 diagnoosi ja selle tõttu jääb reis ära.

NB! Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „USA, Kanada ja kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, veendu, et tutvusid COVID-19 kindlustuse regiooniliste erisustega.


...saan reisil COVID-19 diagnoosi.

Jah, If hüvitab meditsiiniabi kulud COVID-19 juhtumitele, mis tekivad välisriigis.
Kui poliisile on valitud ka reisitõrke kaitse, siis hüvitab If lisanduvad transpordi- ja majutuskulud. 

NB! Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „USA, Kanada ja kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, veendu, et tutvusid COVID-19 kindlustuse regiooniliste erisustega.


...mu reisikaaslane saab reisi kestel COVID-19 diagnoosi ja mina pean seetõttu karantiini või isolatsiooni jääma.

Kui oled valinud reisikindlustuse poliisile ka reisitõrke kaitse, siis jah, sellises olukorras hüvitab If lisanduvad transpordi- ja majutuskulud.
Juhul kui reisitõrke kaitset valitud ei ole, siis If lisakulusid ei hüvita.  

NB! COVID-19 kindlustus kehtib poliisidele, mille kehtivuspiirkond on Põhja- ja Baltimaad, Euroopa või laiendatud Euroopa.

Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, siis COVID-19 kindlustus kehtib vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul (nõue ei kehti alla 12 aastastele lastele).


...haigestusin reisil COVID-19-sse ning jään karantiini või isolatsiooni. Kas If hüvitab majutus- ja transpordikulud?

Kui reisikindlustuse poliisile on ostetud ka reisitõrke kaitse, siis jah, If hüvitab lisandunud majutus- ja transpordikulud. Muid kulusid ei hüvitata.
Juhul kui reisitõrke kaitset ostetud ei ole, siis If kulusid ei hüvita.

NB! Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, veendu, et tutvusid COVID-19 kindlustuse regiooniliste erisustega.

Ei, sellisel juhul If lisakulusid ei hüvita.


...mu lend jääb ära.

Ei, lennu ärajäämise korral If lisakulusid ei hüvita.

Muud küsimused COVID-19 kindlustuse kohta

COVID-19 juhtumi korral hüvitatakse meditsiiniabi või reisitõrke kulud vastavalt reaalsetele kuludele, kuid mitte rohkem kui poliisil nimetatud kindlustussumma ulatuses.

Ei, If ei hüvita reisimiseks vajalikele koroonaviiruse testidele tehtavaid kulutusi. See kehtib nii reisieelsete, lennujaamas või sadamas tehtavate kui ka reisijärgsete testide kohta.

Tutvu Ifi reisikindlustuse COVID-19 kindlustuse tingimustega