Reisitõrke tavakindlustus ja laiendatud reisitõrkekindlustus

Reisides võib ette tulla erinevaid ootamatusi ning nende eest ei ole keegi kaitstud. Küll aga annab reisikindlustuse olemasolu Sulle turvatunde ja lisaks teadmise, et ettenägematute väljaminekute puhul osa kulusid hüvitatakse.

Oste reisikindlustus

Millist kaitset pakub reisitõrkekindlustus?

 • Reisitõrke põhikindlustus

  Reisitõrke põhikindlustus katab reisi ärajäämise Sinu või Sinu pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine)

 • Laiendatud reisitõrkekindlustus (ajutiselt ei ole müügil)

  Laiendatud reisitõrkekindlustus pakub kaitset lisaks reisitõrke põhikindlustusele ka erinevatel põhjustel (sh Covid-19 pandeemia) ära jäänud reisidele

Millal osta reisikindlustus? Aga reisitõrkekindlustus?

On tavapärane, et reisiplaane tehakse pikalt ette. See tähendab, et enne reisi algust tehakse ka juba kulutusi - ostetakse lennupiletid, makstakse majutuse eest või renditakse suusakomplektid.

Kuid elu ei kulge alati nii nagu me oleme planeerinud ning ootamatute asjaolude tõttu võid jääda juba tehtud kulutustest ilma - seda eriti tänapäevases koroonamaailmas. Seepärast on õige aeg mõelda kindlustuse peale kohe kui broneerid reisi ja teed esimesed kulutused!

Mida hüvitab reisitõrkekindlustuse põhikaitse?

Reisitõrkekindlustus aitab Sind:

 • kui reis jääb ära Sinu või Sinu lähedase haigestumise tõttu;
 • kui reis jääb ära Sinu kodus juhtunud varakahju korral. Lisaks kui pead ootamatu varakahju korral reisilt erakorraliselt koju naasema;
 • transpordivahendi hilinemisega (hilinemine kuni 24-tundi) seotud tõrgete puhul, mille tõttu Sa ei saa reisile minna või muutub Sinu algne reisiplaan (v.a lennu tühistamine);
 • terrorismiohu, looduskatastroofi või epideemia tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse Eestisse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates eelnimetatud  sündmuse algusest ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Mis on ja mida hüvitab laiendatud reisitõrke kindlustus (ajutiselt ei ole müügil)?

Kui toimub üks järgnevatest olukordadest, hüvitab If Kindlustus laiendatud reisitõrkekindlustuse olemasolul reisikulud summas, mida reisiteenuse pakkuja ei tagasta:

 • Kui riigi välisministeerium või muu oluline riigiinstitutsioon on andnud keelu või tungiva soovituse vältida teatud piirkondadesse reisimist sõja, relvastatud konflikti, terrorismi, massilise rahutuse,  tugeva avaliku korra rikkumise, suure loodusõnnetuse, epideemia, pandeemia või haigusepuhangu tõttu;
 • Kui tühistatakse reis sihtriiki kas lennuki, bussi, laeva või rongiga (sh kompenseeritakse ka reisiks valitud majutus, ekskursioonipiletid, ürituste piletid jmt);
 • Kui tühistatakse sihtriigis toimuv avalik üritus ( rahvusvaheline konverents, spordivõistlus, kontsert) või äriga seotud kohtumine;
 • Kui reisitõrge on toimunud  transporditöötajate streigi tõttu (sh töötajad lennujaamades, sadamates, rongijaamades);
 • Kaitse kehtib, kui poliis on ostetud enne eelnimetatud sündmuse algust
 • Infot sihtkoha riigis kehtiva olukorra kohta saab välisministeeriumi lehelt
 • Tutvu täpsemate laiendatud reisitõrke kindlustuse tingimustega

Hüvitame reisiga seotud kulud ka juhul, kui kodu- või sihtriigi piir suletakse, transpordiettevõtted või reisiga seotud transpordifirmas on streik. Meditsiiniabi kindlustus katab Covid 19 viirusega seotud kulud, kui reis toimub turismile avatud sihtriiki.

Kuidas valida reisitõrkekindlustuse kindlustussummat?

Summa valimisel arvuta kokku kõik transpordi- ja majutuskulutused ning arvesta asjaoluga, et kui peaksid varem tagasi kodumaale pöörduma, võivad transpordipiletid erineda esialgsest.

Laiendatud reisitõrke kindlustuse näidisjuhtumid

Vaata näidisjuhtusid,mille puhul laiendatud reisitõrkekindlustus Sulle appi tuleb

Reisitõrkekindlustuse põhikaitse VS Laiendatud reisitõrkekindlustus

Võimalikud juhtumid reisiga seoses Kas juhtum kuulub hüvitamisele?

Reisitõrke põhikindlustus
Kas juhtum kuulub hüvitamisele?

Laiendatud reisitõrke
kindlustus

Sa ei jõua lennukile, sest:


Sa magasid lennuaja maha

Ei Ei

Lennuk on ülebroneeritud ja Sa ei mahu peale

Ei Jah

Unustasid reisidokumendid koju ja Sa jääd lennukist maha

Ei Ei

Lennufirma tühistab lennu

Ei Jah

Lennufirma muudab lennuplaani ja lend lükatakse edasi kuni 24h

Jah Jah

Jääd lennukist maha, sest sattusid liiklusõnnetusse või puruneb sõidukil rehv teel lennujaama

Jah Jah

Pagas hilineb transpordiettevõtte süül ja Sa jääd jätkulennust maha

Jah Jah

Reisil olles võib juhtuda, et:

Reisidokumendid varastatakse ja Sa pead pöörduma tagasi Eestisse

Jah Jah

Sinu koju murtakse sisse ja Sa pead pöörduma tagasi Eestisse

Jah Jah

Sina või Sinuga kaasa reisiv lähedane jääb haigeks ja te peate pöörduma tagasi Eestisse

Jah Jah

Sa ei saa minna reisile, sest:


Sinu lähedane sõber, kellega pidite kahekesi reisile minema, jäi haigeks ja Sa otsustad reisile mitte minna

Jah Jah

Ostad kindlustuse kaks päeva enne reisi algust, aga jääd ootamatult haigeks üks päev enne ja ei saa reisile minna*

Ei Ei

Reis jääb ära, sest: 

Sihtriigis on terrorioht, looduskatastroof, või pandeemia **

Ei Jah

Sihtriigis jäetakse ära avalik üritus (kontsert, spordisündmus, konverents) **

Ei Jah

Sihtriigis tekib haiguspuhang (Sh Covid-19 juhud), välisministeerium soovitab reisi ära jätta ja Sina otsustad soovitust järgida.**

Ei Jah

Reisimise päeval on transporditöötajate streigid, mis tekitavad reisitõrkeid

Ei Jah

Sihtriiki on reisi soetamise hetkel välisministeeriumi poolt mittesoovituslik reisida. Reisipäeval jääb reis ära

Ei 

* Ooteaeg - reisitõrke kaitse jõustub 3 päeva peale lepingu sõlmimist!

Näide: Leping sõlmitakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

** Oled ostnud kindlustuse enne välisministeeriumi hoiatust