Finantsandmed 2012 - 2021

If kindlustuse kvartali- ja aastaaruanded, solventsus ja finantsseisundi aruanded.