Jätkusuutlikkus Ifis — laiem vaade tegevustele

Töötame päevast päeva selle nimel, et parendada ja arendada jätkusuutlikkusega seotud ettevõtmisi. Väikseid samme astume kogu aeg ja palju, suuri aga mõnikord. Nagu enamik ettevõtteid, laiendame ka meie oma tegevust seda enam, mida rohkem me juurde õpime. Finišijoont aga ikka ei paista.

If on Sampo Grupi tütarettevõte. Sampo ühines 2019. aastal ÜRO ülemaailmse kokkuleppega (UN Global Compact). Sampo osana töötame selle nimel, et rakendada jätkusuutlikkust Ifi kõigil tasanditel ja kõigis tegevustes. 

Meile annavad jõudu meie põhjalikud teadmised sellest, kuidas kliima mõjutab inimeste ja kogukondade elusid kõige sügavamal moel, põhjustades sageli kurbust ja kaotusi. 
Usume kindlalt, et me kõik osaleme lahenduses, mida maailm vajab. Meie Ifis kasutame oma teadmisi ja oskusi klientide toetamiseks ning oma mõjujõudu selleks, et tõestada jätkusuutliku strateegia ja tegevuse eeliseid. 

ÜRO ülemaailmne kokkulepe ja selle 10 põhimõtet 

ÜRO ülemaailmne kokkulepe (UN Global Compact) on maailma suurim ettevõtete algatus, milles osaleb ligi 13 000 ettevõtet. Sampo osana kuulub sinna ka If. 

ÜRO ülemaailmse kokkuleppe eesmärk on see, et kogu maailma ettevõtted lähtuksid oma strateegiates ja tegevustes kümnest jätkusuutlikkuse põhimõttest. Need põhimõtted keskenduvad inimõigustele, keskkonnakaitsele, korruptsioonivastasele võitlusele ja tööjõule – neljale valdkonnale, mis on olulised ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks. 

„Eeldame jätkusuutlikku käitumist ka nendelt ettevõtetelt, kes on meie kliendid, ja seega tegutseme selle nimel, et panustada aktiivselt jätkusuutlikuma ettevõtte ja ühiskonna kujundamisse.
Samuti tahame motiveerida oma ärikliente, et nad järgiksid ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtteid.
If on Põhjamaade suurim kahjukindlustusselts ja meie ärikliendid tegutsevad igal pool üle maailma, mis tähendab, et meie tegevusel on globaalne mõju,“ usub Ifi juhatuse esimees Morten Thorsrud. 

Kuidas see meie ärikliente mõjutab? Sellest loe täpsemalt siit (inglise keeles)

Morten Thorsrud, Ifi juhatuse esimees
Ifi juhatuse esimees Morten Thorsrud usub, et Ifi kui Põhjamaade juhtiva kahjukindlustusseltsi tegevusel on globaalne mõju, mistõttu on jätkusuutlikkus Ifi strateegias olulisel kohal.

ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtted

Inimõiguste alal 

  1. põhimõte: ettevõtted peaksid toetama ja austama rahvusvaheliselt välja kuulutatud inimõiguste kaitset.
  2. põhimõte: ettevõtted peaksid olema veendunud, et nad ei osale inimõiguste rikkumistes.

Tööjõu alal

     3. põhimõte: ettevõtted peaksid järgima ühinemisvabadust ja tunnustama kollektiivsete läbirääkimiste õigust.
     4. põhimõte: igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö kaotamine.
     5. põhimõte: laste tööjõu kasutamise tõhus keelustamine.
     6. põhimõte: tööhõive ja ametivalikute valdkonnas diskrimineerimise lõpetamine.

Keskkonnakaitse alal 

     7. põhimõte: keskkonnaprobleemide lahendamise juures peaksid ettevõtted toetama ennetavat lähenemist.
     8. põhimõte: võtke ette algatusi, mis edendavad suuremat vastutustunnet keskkonnateemades.
     9. põhimõte: soodustage keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamist ja levitamist.

Korruptsioonivastase võitluse alal 

     10. põhimõte: ettevõtted peaksid võitlema korruptsiooni kõigi vormide, sealhulgas väljapressimise ja altkäemaksu vastu.

 

Meie tulevik 

Maailm seisab olulises pöördepunktis ja need valikud, mida ettevõtted praegu teevad, mõjutavad edaspidi mitmeid põlvkondi. 

Meie kasutame oma teadmisi ja võimalusi, et mõjutada neid valikuid tulevaste põlvkondade jaoks parimal viisil.

Uuri lisaks:

ÜRO ülemaailmne kokkulepe
ÜRO ülemaailmse kokkuleppe 10 põhimõtet