Ifi kahjukäsitluse partneri tegutsemisreeglid

Meile on oluline, et Ifi koostööpartnerid tegutseksid selliste äritavade järgi, mis on kooskõlas meie väärtuste ja jätkusuutlikkuse standarditega.

Ifi kahjukäsitluse partneri tegutsemisreeglid moodustavad raamistiku, mis tähendab seda, et meie tarnijad ja kahjukäsitluse partnerid tegutsevad kogu kahjukäsitluse protsessi vältel ja üldse oma igapäevases äritegevuses seaduslikult, lugupidavalt ja vastutustundlikult.

Kahjukäsitluse partneri tegutsemisreeglid määratlevad standardid, mida If palub tarnijatel ja kahjukäsitluse partneritel Ifiga koostööd tehes järgida. Reeglid hõlmavad järgmisi jätkusuutlikkuse valdkondi: inimõigusi, tööõigusi, keskkonnakaitset ja võitlust korruptsiooni vastu. Reeglid põhinevad ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) kümnel põhimõttel ning kokkuleppe aluseks olevatel konventsioonidel ja deklaratsioonidel.

Lisainfot Ifi kahjukäsitluse partneri tegutsemisreeglites hõlmatud valdkondade kohta leiate lingilt (inglise keeles).

Kui Sul on küsimusi, võta palun ühendust:

Tõnu Talinurm
Kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 516 8804
E-post: tonu.talinurm@if.ee