Kindlustuse Muuseum

Muuseumi on võimalik külastada tööpäeviti eelneval kokkuleppel.

Muuseumis on üle 6500 eksponaadi, sh

  • üle 3000 raamatu ja brošüüri mitmes keeles;
  • kindlustusseltside kontorimööblit ja -tarbeid 1920.–1930. aastaist;
  • kollektsioone, mis sisaldavad 19.–20. sajandi firma- ja tulekindlustussilte, kindlustuspoliise, tasku-, seina- ja lauakalendreid, reklaammärke ja trükireklaame, fotosid, filme jm. Muuseumis on kindlustusseltside põhikirju, kindlustustingimusi ja muid dokumente, sh 1940. aasta kindlustusseltside riigistamisakte;
  • kindlustusalaseid uurimustöid, sh kõrgkoolide üliõpilaste lõputöid.

Kindlustuse Muuseum 1980-2017

Kindlustuse Muuseum asutati 13. oktoobril 1980 Tallinnas Riikliku Kindlustuse peavalitsuse juures kindlustustöö entusiastide soovil ja kaasabil. 

Praegu on muuseum If Kindlustuse allüksus. Firma asutamise ajaks järjepidevuse alusel loeme 1866. aastat, mil asutati Tallinna Alevite Vastastikune Tulekinnituse Selts, mis 1940. aastal riigistati Eesti Esimese Kindlustusseltsi Maja (EEKS-MAJA) nime all. 

Muuseumis saab tutvuda maailma, Euroopa, Vene impeeriumi ja Eesti kindlustustegevuse ajalooga kuni tänase päevani.