Ettevaatust jaanitule tegemisel!

Seoses lähenevate pidustustega soovib If Kindlustus kutsuda kõiki üles ettevaatlikkusele jaanitule tegemisel.

„Viimaste päevade vihm on küll üldist tuleohtlikkuse taset langetanud, aga kui ollakse lõkketegemisel ettevaatamatud, võivad nii endale kui ka naabritele tekkinud kahjud ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse. Piisab pisikesest sädemest grillilt,“ kommenteeris Veiko Sepp,

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht. „Kui kodu on kindlustatud ja tule tegemisel on järgitud ohutusnõudeid, siis hüvitab kodule tekitatud kahju reeglina kindlustus. Kui tuletegemise tõttu süttib näiteks aga ka naabri maja, siis on vajalik lisaks kodukindlustusele ka vastutuskindlustuse olemasolu,“ selgitas Sepp.

Lõkke tegemisel pane tähele järgmist:

  1. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.
  2. Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
  3. Lõkkekoht peab asuma mittesüttival pinnasel ning olema ääristatud kivide või muu mittesüttiva materjaliga. Lõkke ümbrus peab olema vähemalt 0,5 meetri ulatuses puhastatud kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist.
  4. Kui läheduses on hoone, mets või kergesti süttiv pinnas, ei tohi lõkke tegemisel tuul olla tugevam kui 5,4 meetrit sekundis
  5. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ning selle kõrval peab olema esmane kustutusvahend, näiteks ämber vähemalt 10l veega.
  6. Pärast tule tegemist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sobiva vahendiga.​