Murdvarguste hulk eelmise aastaga võrreldes vähenemismärke ei näita

Tänavu esimese üheksa kuuga on If Kindlustusele teatatud 79 murdvargusest, mis on tekitanud hinnangulist kahju 66 000 eurot eest. Kõige enam on murdvargustest teada antud Harjumaal, kus üheksa kuuga on toimunud 35 sissemurdmist kahjusummas 28 500 eurot. Harjumaale järgnevad Tartumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa – igal pool kaheksa murdvargust.

Vargad on sellel aastal tegutsenud sisuliselt samas tempos kui mullu, mil kogu aasta peale teatati 95 murdvargusest. Sellele vaatamata näitab If Kindlustuse statistika siiski murdvarguste hulga vähenemistendentsi viimasel viiel aastal. Kui 2013. aastal teatati Ifile 223 murdvargusega seotud kahjust, siis sealt edasi on see hulk kuni eelmise aastani iga aasta vähenenud.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa hinnangul tuleb sissemurdmiste ennetamiseks just sügisel olla eriti tähelepanelik. „Pime aeg meelitab kohale ka kutsumata külalisi, sest hämaruse varjus saab märkamatult tegutseda. Samuti kolivad paljud inimesed sügisel suvekodust tagasi linna, mistõttu tunduvad tühjaks jäävad suvekodud varastele atraktiivsed. Sellel aastal on suvekodudele tekitatud kahju veidi enam kui 5000 euro eest,“ lisas Sepp.

If Kindlustus toob välja seitse soovitust, kuidas ennetada kodu langemist murdvaraste saagiks:

  1. Vargaid tõmbavad ligi hooned, kus nende tegutsemine on võimalikult lihtsaks tehtud ja kus nad saavad segamatult toimetada. Kuigi meile meeldib mõelda, et korralik hekk krundi ümber kaitseb meid võõraste pilkude eest, siis majavargad eelistavad tihti askeldada just nende majade hoovides, kus on neil palju privaatsust.
  2. Kuna varaste lemmikud on kodud, kust pererahvas on ära sõitnud või läinud reisile, ei maksa sotsiaalmeedias avalikult oma puhkusepilte ja -plaane jagada. Pikema kodunt äraoleku puhul tuleks teavitada naabreid ja paluda neil aeg-ajalt postkasti tühjendada. Naabri valvas silm on nii mõnegi kahju ära hoidnud.
  3. Eriti ahvatlevad on kodud, kus uksed või aknad on lahti ununenud või kus puudub valvesignalisatsioon. Nii ukse või akna lõhkumine, kui ka signalisatsiooni käivitumine äratavad tähelepanu, mida pätt ei soovi.
  4. Ära unusta teist korrust! Professionaalsed vargad jälgivad ka seda, kas majja on võimalik tungida läbi teise korruse (näiteks rõdu kaudu). Varas võib panustada sellele, et rõdu aken on jäänud lahti või pole teine korrus valve alla pandud. Aseta väärtuslikumad esemed kodus selliselt, et need ei oleks võõrastele pilkudele läbi akende nähtavad.
  5. Paigalda hoovi peale liikumisanduriga valgustid, mis äratavad eriti pimedatel aastaaegadel tähelepanu.
  6. Suvekodu puhul soovitame seda ka talveperioodil aeg-ajalt vaatamas käia, sest võib juhtuda, et sinna kolivad talvituma kodutud.