Enne ja pärast: vaata kuidas pea täielikult tuleroaks läinud maja taastati

Selle aasta alguses süttis elektrisüsteemist Setomaa vallas Igrise külas elavate pensionäride kodu ja põles pea täielikult maha. Õnnetus oli õnnelik, sest ükski inimene viga ei saanud ja tänaseks on maja kindlustuse abiga ülesse ehitatud.

Siinkohal anname võimaluse vaadata, milline nägi maja välja põlengu järel ja milline vaatepilt esineb nüüd, kui maja on taastatud. Vaata pilte​!

If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu sõnul sai tulekahju alguse elektrisüsteemist, suure tõenäosusega põhjustas õnnetuse elektrijuhtmete liigpinge. „Õnnetuse päeval oli seoses liinitöödega kogu külas elekter ära. Kui peale lõunat elekter tagasi tuli, oli toa seinal pistikupesas kuulda kärgatust ja sein süttis. Elanikud haarasid esimesed ettejuhtunud riided selga ja jooksid majast välja. Tuli levis kiiresti: selleks ajaks, kui päästjad kohale jõudsid, oli maja juba leekides ja midagi enam päästa kahjuks ei olnud," rääkis Nõu.

Tuleroaks jäänud majast oli taaskasutatav vaid vundament. If Kindlustus tegi maja taastamiseks väljamakseid ligi 79 000 euro ulatuses. Maja ülesse ehitamine kestis ligi pool aastat ja tänaseks on elanikud majja taas sisse kolinud.

If Kindlustuse kaheksa soovitust, kuidas ennetada elektriõnnetust:

  • Lase kontrollida regulaarselt elektriseadmestikku ning teha vajalikke kontrollmõõtmisi.
  • Kodu elektriseadmestik peab olema varustatud õigesti valitud ja töökorras kaitseaparatuuriga, soovitatavalt kiiresti reageerivate automaatkaitselülititega.
  • Koduelektroonika (eriti televiisorid, raadiod, arvutid jms) on tundlik liigpingete, sh eelkõige äikese suhtes. Liigpinge korral tekib lühiseoht, millest võib puhkeda tulekahju või kallis seade hävineda. Seetõttu tuleks elektrisisend varustada liigpingepiirikutega ja ühendada seadmed äikese ajaks vooluvõrgust lahti.
  • Seda, kas paigaldatud elektrijuhtmestik on sobiv, on tihti võimalik näha valgustite pealt. Kui valgus väreleb või vilgub, võib olla viga elektriühendustes. Eriti ohtlikud on vanad alumiiniumsoonega juhtmed, mis oleks soovitatav vahetada vaskjuhtmete vastu.
  • Kui elektrikaitsmed ütlevad tihti üles või nad on kuumenenud, tuleb kohe kutsuda asjatundja riket uurima.
  • Pikendusjuhtme kasutamisel kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega juhet, ärge ühendage omavahel mitut pikendusjuhet. Kui kasutad mitmepesalist pikendusjuhet, ühendage sellega vaid väikese võimsusega seadmed.
  • Kasuta õiget elektripirni ja valgustit. Jälgi, et pirn oleks valgustile ettenähtud võimsusega ning vannituppa ja õue oleksid paigaldatud niiskust taluvad valgustid.
  • Ära tee elektritöid ise, vaid kasuta selleks professionaali abi.