Vaata, kus ja millal on suurim tõenäosus sõita otsa metsloomale

If Kindlustusele on sellel aastal teada antud 691 kahjujuhtumist, mille on põhjustanud sõiduki otsasõit metsloomale. Kõige rohkem on toimunud metsloomadega kokkupõrkeid Harjumaal ning suurim hulk õnnetusi toimub hilisõhtul kella 22 ja 24 vahel.

„Kõige sagedamini satuvad metsloomad autodele ette kevad- ja sügiskuudel siis, kui väljas on pime. Suurim tõenäosus on metsloomaga kokku põrgata enne südaööd – tänavu on Ifis registreeritud kella 22 ja 24 vahel 130 kokkupõrget. Päevasel ajal kella 12 ja 14 vahel, mil tegelikult liiklustihedus on suurem, on kokkupõrkeid esinenud vaid 16," rääkis If Kindlustuse sõidukikindlustuse tootejuht Reet Veilberg.

Veilbergi sõnul sagenevad sügisel auto ja looma kokkupõrked kahel põhjusel: esiteks on sügisel paljudel ulukitel, näiteks põtradel ja hirvedel, jooksuaeg. Teist olulist rolli mängivad tema hinnangul halvenev nähtavus ja raskemad teeolud, mis vähendavad juhi reageerimisaega, et kokkupõrget vältida.

Maakondade lõikes annavad üldjuhul tooni piirkonnad, mida läbivad suuremad maanteed ja kus on suurem rahvastikutihedus. Enim on sel aastal metsloomadele otsasõite Ifis registreeritud Harjumaal (114 korral), Tartumaal (92 korral), Lääne-Virumaa (56 korral) ja Põlvamaal (45 korral). Kõige vähem metsloomadega kokkupõrkeid on toimunud Valgamaal (17 korral) ja Hiiumaal (5 korral).

Kellaaegade lõikes jagunevad kokkupõrked ööpäevas järgmiselt:

​​00.00-02.00 - 75 kokkupõrget

​02.00-04.00- 42 kokkupõrget

​04.00-06.00 - 41 kokkupõrget

​06.00-08.00- 71 kokkupõrget

​08.00-10.00- 46 kokkupõrget

​10.00-12.00- 24 kokkupõrget

​12.00-14.00- 16 kokkupõrget

​14.00-16.00- 19 kokkupõrget

​16.00-18.00- 47 kokkupõrget

​18.00-20.00- 83 kokkupõrget

​20.00-22.00- 97 kokkupõrget

​22.00-24.00- 130 kokkupõrget

Keskmine kahju metsloomaga kokkupõrke korral on Ifis tänavu olnud 2390 eurot ja harvad pole ka juhused, kus auto läheb kokkupõrke tagajärjel mahakandmisele. Suurim Ifis registreeritud Eestis toimunud metsloomaga kokkupõrke kaskokahju toimus sellel aastal Tartumaal ja ulatus 19 000 euroni.

Mida teha, kui toimus metsloomaga kokkupõrge?

  1. Lülita sisse sõiduki ohutuled ja hinda olukorda. Vajadusel kasuta ohukolmnurka.
  2. Kui avariis said viga inimesed, helista abi saamiseks hädaabinumbrile 112.
  3. Kokkupõrke järjel teavita Keskkonnainspektsiooni numbril 1313 vigastatud või hukkunud loomast. Linna või asula piires sõiduki alla jäänud loomadest tuleks teatada anda kohalikule omavalitsusele.
  4. Kui sõiduk sai kahjustada, fikseeri juhtum politseis, helistades numbril 112.
  5. Võimalusel pildista sündmuskohta, et hilisemat asjaajamist lihtsustada.
  6. Pärast juhtumi fikseerimist võib sõidukiga sündmuskohalt omal jõul lahkuda juhul, kui sõidukiga liikumine on täielikult ohutu. Muul juhul tuleb sõiduki transportimiseks kasutada puksiirteenust või Ifi autoabi.
  7. Teavita oma kindlustusseltsi kahjust, kui sul on kaskokindlustus. Metsloomaga kokkupõrke puhul Ifi kaskokindlustusega omavastutust ei rakendata.