Viis soovitust, kuidas krõbeda külmaga oma kodu kaitsta

Miinuskraadidega ilma korral on koduomanike kõige sagedasemad probleemid seotud külmunud torustike, kütmise ja jäätunud vihmaveesüsteemidega. If Kindlustus annab oma kahjustatistikast lähtuvalt soovitusi, kuidas erinevate külmast tingitud murede eest oma kodu kaitsta.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on selle aasta talv olnud pehme, kuid miinuskraadide ilmnedes on põlengute ärahoidmiseks kõige olulisem kütta ettevaatlikult ja mitte hakata külmunud torusid liigse kuumusega sulatama.

„Ifis on igal aastal registreeritud selliseid tulekahjusid, mille on põhjustanud liiga intensiivne kütmine või torude soojendamine kuumapuhuri või leeklambiga. Näiteks juhtum, kus prooviti seina sees asuvaid veetorusid sulatada diiselsoojapuhuriga, kuid torude lähedal asunud puidust välissein läks kuumaks ja süttis põlema. Kahjusumma oli 1500 eurot, kuid see oleks võinud lõppeda ka hoone täieliku hävimisega,“ ütles Kiibus.

Alates 2017. aasta novembrist tänaseni on If Kindlustusele teatatud kokku 19 tulekahjust, mille kogukahju küündib 346 000 euroni. Selle talve suurim koduga seotud tulekahju küündib 100 000 euroni, kui tuld võtsid nii elamu kui ka kõrvalhoone. Ifis registreeritud keskmine põlengu tekitatud varakahju on sellel talvel olnud 19 500 eurot.

„Lisaks tuletame meelde, et intensiivsema kütteperioodi ajal ei tohi ahju ette ladustada kergesti süttivaid esemeid ning ka suurema pakasega tuleb kütta mõõdukalt vastavalt küttekeha taluvusele,“ lisas Kiibus.

Samuti tekitavad pakasega tihti kahjusid jääd täis vihmaveetorud, mis liiga raskeks muutudes maja küljest lahti murduvad ja mõnikord osa katusest kaasa viivad. Soojema ilma korral võib sulavesi ka jäätunud rennidest maja konstruktsioonidesse tee leida.

Soovitused, kuidas pakasega oma kodu kaitsta:

  1. Enne pakase saabumist on oluline, et tühjendad torustikud hoonetes, mida ei köeta. Ära sulata juba külmunud torusid leeklambi ega kuumapuhuriga ka siis, kui siiani pole nii tehes midagi juhtunud.
  2. Küta ahju mõõdukalt vastavalt küttekeha taluvusele. Hea reegel on kütta üks sületäis korraga.
  3. Hoia ahjuesised puhtad kergesti süttivatest esemetest ja aseta kuum tuhk alati kuumakindlasse anumasse.
  4. Suvekodus või pikemale reisile minnes omapäi jäetud kodus hoia mõõdukat temperatuuri – see ei lase torudel külmuda ning hoiab elamise heas korras.
  5. Püüa hoida vihmavee süsteemid puhtad, et sinna ei tekiks külmaga jäätuvat ummistust. Kui vesi on rennides juba jäätunud, on oht, et raskeks muutunud rennid murduvad hoone küljest lahti ja viivad kaasa ka osa katusest.