If Kindlustus lõi fondi vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike toetamiseks

Kui Põhja- ja Lääne-Euroopas on tavapärane, et paljud eraettevõtted toetavad vabatahtlikke ettevõtmisi, siis Eestis ei ole see veel nii laialdaseks muutunud. If Kindlustus on viimased kaks aastat keskendunud vabatahtlike toetamisele ja tunnustamisele, korraldades näiteks tunnustusüritust „Otsime sangareid“ või ostes varustust vabatahtlikele päästjatele ja abipolitseinikele. Samas on ühiskonnas veel palju ruumi antud valdkonda panustamiseks.

If Kindlustuse juhatuse liikme Artur Prauni sõnul on Eestis üle 3500 vabatahtliku päästja ja 1000 abipolitseiniku, kes käivad aktiivselt enda päevatöö kõrvalt vabatahtlikuna korda tagamas, inimesi päästmas või tulega võitlemas. Need inimesed annavad suure panuse sellesse, et elu meie ümber oleks turvaline.

„Otsustasime kutsuda ellu Ifi turvafondi, et panustada omalt poolt sellesse, et Eesti oleks jätkuvalt turvaline ja et vabatahtlikel oleks vahendeid ja võimalusi teisi aidata. Selleks paigutame käesoleva aasta algusest iga Ifis tehtud õnnetusjuhtumikindlustuse poliisi pealt 50 senti Ifi Turvafondi, et koguda vahendeid Eesti Abipolitseinike Kogu ja Päästeliidu toetuseks,“ selgitas Praun.

Aasta lõpuks peaks tema sõnul fondi kogunema vägagi arvestatav summa, mis antakse üle Eesti Abipolitseinike Kogule ja Päästeliidule, et sellega toetada vabatahtlikke ja suurendada turvalisust ühiskonnas.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee sõnul on selline ettevõtjate poolne toetus kahtlemata suur tunnustus vabatahtlike senisele tegevusele. Kindlasti on IF Kindlustus oma algatusega näidanud positiivset eeskuju ka teistele ettevõtjatele, kes saavad samuti anda oma panuse meie ühise elu- ja ettevõtluskeskkonna turvalisuse tõstmisse. Abipolitseinikud on eelkõige turvalisuse eestkõnelejad oma kogukonnas ning iga toetus meie tegevusele on teretulnud ja aitab veelgi suurendada meie panust ennetuse valdkonnas.

Päästeliidu juhatuse esimehe Kaido Taberlandi sõnul aitab vabatahtlike päästjate toetamine kaasa meie ühiskonna turvalisusele. Vabatahtlikud päästeseltsid, sõltumata sellest kas tegutsetakse maal või merel, suudaksid rohkem, kui lisaks riigi ja omavalitsuse toetusele paneksid ka ettevõtjad ja eraisikud õla alla. Täiendava rahalise toe abil  suureneb päästeseltside võimekus, kogukondade turvalisus ja elu maal.