Osale arvamuskonkursil Edukas Eesti

Edukas Eesti on kaheksandat aastat toimuv arvamuslugude konkurss, mida tänavu korraldavad Äripäev, If Kindlustus, Eesti Gaas, Rimi ja Ellex Raidla Advokaadibüroo. Arvamuskonkurss on ellu kutsutud eesmärgiga arutleda ideede üle, mis muudaksid Eesti edukamaks.

Konkursil saab osaleda kuni kahe võistlustööga, artikli maht on kuni 5000 tähemärki (koos tühikutega).

Arvamuslugude kesksed hindamise kriteeriumid on ideede algupärasus, teostatavus ning esitlusviis.

Grand prix toob võitjale 10 000, teine koht 3000 ja kolmas 2000 eurot. Žüriisse kuuluvad korraldavate ettevõtete omanikud ja juhid, konkursi viib läbi Äripäeva arvamustoimetus.

If Kindlustusele on väga südamelähedane üks ühiskonna alustaladest – inimeste turvalisus ja turvatunne. Seega oleme igapäevaselt pööramas inimeste tähelepanu turvalisuse tõstmisele liikluses, kodudes, reisidel ja tervise vaates. Selgitame, millised õnnetused leiavad aset ja anname näpunäiteid, kuidas neid vältida. Kuigi öeldakse, et kindlustuse tõehetk on kahjukäsitlus, siis tihti aitab vaid lihtsate nõuannete järgimine õnnetuse ära hoida.

Oleme mitmeid aastaid toetanud ning tunnustanud vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke. Nad teevad tänuväärset tööd vabast tahtest, et muuta ühiskond turvaliseks.

Kindlasti saavad midagi ära teha vabatahtlikud ja midagi saab teha riik. Kui Sul on mõtteid, anna neist teada! Ootame, et sellelt arvamuskonkursilt laekuks ka ideid, kuidas aidata ühiskonda turvalisemaks muuta. On siis tegemist liiklusohutuse, vabatahtlike töö või mõne teise valdkonnaga, loodetavasti tekitame diskussiooni ning leiame mõned head ideed, mida saab Eesti ühiskonnas turvalisuse parandamiseks rakendada.

Võta arvamuskonkursist osa ja soovita seda oma sõbrale, kel samuti võib olla häid mõtteid! Üks asi on rahaline auhind, teine aga on see uhke tunne, kui Sinu soovitatud idee reaalselt aitab Eesti turvalisust tõsta ja inimesi õnnelikumaks muuta.

Eduka Eesti lugusid avaldatakse jooksvalt nii Äripäeva veebis kui ka paberlehes. Äripäeva toimetus jätab endale õiguse tekste toimetada ja lühendada ning avaldamise üle otsustada.

Tekste koos oma fotoga palume saata aadressil arvamus@aripaev.ee. Lõpptähtaeg on 31. märtsil 2020, auhinnad antakse võitjatele üle aprillis.

Kõiki Eduka Eesti konkursile laekunud ideid saab lugeda siit.