Üleskutse: anna teada inimesest, kes on muutnud Eesti turvalisemaks

Täna algab tänukampaania „Otsime sangareid", mille raames oodatakse kuni 25. jaanuarini lugusid vabatahtlikest päästjatest, abipolitseinikest või tublidest kodanikest, keda tänada ja tunnustada selle eest, et nad aitasid möödunud aastal muuta Eesti turvalisemaks.

Juba teist aastat toimuva heategevusliku tunnustusürituse ellukutsuja ja eestvedaja on If Kindlustus, kes koostöös Abipolitseinike Kogu, vabatahtlikke päästjaid koondava Päästeliidu ja Eesti inimestega tahab üles leida need eeskujud, kelle julge tegu on viimase aasta jooksul päästnud kellegi elu, ära hoidnud õnnetuse, aidanud tabada kurjategija või kes on mingil muul moel andnud oma panuse selleks, et elu Eestis oleks turvalisem. Juba veebruari alguses toimuval tunnustusüritusel tänatakse kõiki esitatud kandidaate, silmapaistvamatele sangaritele kingitakse 1000 euro suurune reisitšekk vabalt valitud sihtkohta.

Tunnustamist väärivate inimeste ülesleidmiseks ootab If Kindlustus kõigi Eesti inimeste abi. Kuni 25. jaanuarini on aadressil www.if.ee/sangarid avatud keskkond, kuhu saab igaüks jätta teate tublist kodanikust, kes on aidanud meie kõigi turvatunnet kasvatada ja kes väärib selle eest tänu ja tunnustust.

If Kindlustuse juhatuse liikme Artur Prauni sõnul ei taga turvalisust meie ümber vaid riik üksi, üha olulisemaks on muutunud kogukondade ja inimeste enda panus. „Me näeme kindlustusseltsina iga päev, kui oluline on Eesti inimestele, et nende kodud ja lähedased oleksid kaitstud. Seetõttu peame oskama märgata ja tunnustada tublisid inimesi meie seast, näiteks vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke, kes kõik tulevad oma vabast ajast, laste ja perede kõrvalt välja selleks, et Eestis oleks turvalisem elada. Me peame neid inimesi rohkem esile tõstma, tänama ja tunnustama. See ei saa olla üksnes riigi ülesanne, oma panuse peab andma ka erasektor, " ütles Praun

„Otsime sangarit" tunnustuskampaania tänavused patroonid on vennad Tõnis ja Madis Milling, kes mõlemad osalevad oma päevatöö kõrvalt väga aktiivselt vabatahtlikus teenistuses. Meelelahutaja ja üritusturundaja Tõnis on 2007. aastast abipolitseinik ja Riigikogu liikmest näitleja Madis 2012. aastast vabatahtlik päästja. Lisaks on mõlemad tegevad ka kaitseliidus.

Tõnis Milling: „Eestis on üle 1000 abipolitseiniku ning umbes 3500 vabatahtlikku maa- ja merepäästjat, kes ei tee seda tööd raha ega kuulsuse pärast. Me ei tohiks nende panust võtta iseenesestmõistetavalt, mistõttu ongi oluline, et me oskaksime neid märgata ja neid inimesi tunnustada."

Madis Milling: „Tähtis on, et inimesed üle Eesti annaksime meile aktiivselt teada sangaritest meie seas, et me saaksime neid eeskujuks võtta ning neid üheskoos juba veebruari alguses väärikalt tänada."

2017. aasta If Kindlustuse tunnustusürituse faktid:

Esmakordse rahvaalgatusliku ettevõtmise kohta osalus ootamatult suur – If Kindlustusele esitati ligi 60 lugu inimestest, kes on aidanud muuta Eesti turvalisemaks. Lisaks kõigi nende inimeste tunnustamisele tõsteti eriliselt esile neli inimest:

  • Pärnus elav Roland Mitt, kes päästis Pärnu jõest 14-aastase noormehe. Poiss oli rulatades kailt vette kukkunud ja poleks ilma abita ise külmast veest välja pääsenud.
  • Lääne-Virumaalt pärit Voldemar Zaidullin, kohaliku vabatahtliku päästekomando juht ja asutajaliige ning merepäästja, kes lisaks sadadele päästejuhtumitele reageerimisele päästis külmumissurmast mitu inimest.
  • Keilas elav Ronald Wilhelm Rozin, kes lisaks päevatööle turvafirma patrullis on ka tubli abipolitseinik, aitas politseil jälile jõuda Keilas palju kurja teinud röövimisjuhtumitele.
  • Lääne-Virumaal elav Kersti Lipvars, kes on vabatahtlik päästja ja meeskonna vanem, näitas oma ülimalt pühendunud vabatahtliku tööga, kui oluline on väikses kogukonnas turvalisuse eest seismine ja vabatahtliku tegevuse arendamine.