Uuring: 46% Eesti elanikest plaanib sel suvel välisriike külastada

Eesti inimesed soovivad reisida ka tänavu suvel, kuid peamiselt eelistatakse ringi sõita kodumaal ja naaberriikides. Euroopast väljapoole liikuda tahavad sel suvel vähesed, selgus If Kindlustuse poolt Balti riikides läbi viidud uuringust.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul võime sel suvel näha rohkem siseturismi. Ometi soovib 31% Eesti inimestest külastada naaberriike, 11% kaugemaid Euroopa riike ning 4% vastanutest tahab külastada riike väljaspool Euroopat.

„Kui 18–24aastaste hulgas on ainult 3% neid, kes sel suvel riigisiseselt või kaugemale ei reisi, siis 55–65aastaste hulgas on neid juba 27%. Vanuseliselt on suuremad erinevused näha siseturismis ja naaberriikide külastamises, kaugemate riikide külastamisse suhtutakse üsna ühtemoodi. Eestis ja lähiriikides liigutakse peamiselt isikliku autoga (vastavalt 84 ja 77% reisidest). Ligi veerand vastanutest kasutab oma sõidukit ka pikemal Euroopa-reisil. Üldiselt reisitakse kaugematesse riikidesse ikka lennukiga,“ selgitas Luht.

Tähtis on valida reisikindlustus vastavalt

reisi iseloomule

Mõistagi on meditsiiniabi kindlustus tähtis kõigil reisidel, sh ka naaberriikides ja isikliku autoga ringi sõites. Aga kui võetakse ette reis kuhugi kaugemale ja selleks tehakse märkimisväärseid kulutusi, tuleb reis või selle ärajäämine ka võimalikult hästi kindlustada.

„Kui naaberriikide külastamiseks võib piisata tavapärasest kindlustuskaitsest, siis kallimad ja kaugemad reisid vajavad suuremat kaitset. Tähtis on leida võimalikult lai kaitse, mis kataks ka sellised juhud, kui näiteks välisministeerium soovitab reisist loobuda, sest mingis piirkonnas avastatakse haiguspuhang, tekib epideemiline või pandeemiline olukord, toimuvad massilised rahutused, relvakonflikt, terrorism, sõda või loodusõnnetused. Laiem kindlustuskaitse on abiks ka igasuguste streikide või ära jäänud ürituste ja ärikohtumiste korral. Tihti ei saa selliseid asju reisi ostes ette ennustada, küll aga saab reisi jaoks tehtud suuremaid kulutusi ootamatuste eest kaitsta,“ selgitas Luht.

Teiste Balti riikide elanikega võrreldes on eestlased sel suvel mõnevõrra altimad reisima lähiriikides ning leedukad eelistavad teistest rohkem siseturismi. If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales 1000 inimest igast riigist.

Plaanid lähiajal reisida? Ära unusta reisikindustust. Loe rohkem Ifi reisikindlustuse  Reisitõrkekindlustuse kohta.

46% Eesti inimestest plaanib suvel välismaad külastada