If Kindlustus: paarkümmend protsenti uutest korteritest läheb otse renti

 

Viimasel ajal räägitakse aina enam sellest, et Eesti inimesed ostavad kokku kinnisvara, nii et päevakorda on tõusnud koguni uute korterite nappus. Uued korterid on väga atraktiivsed ka neile, kes soovivad proovida kätt lühiajalise rendi äris, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud analüüsist.

Lühiajalist rentimist eelistatakse kõige enam korterite puhul, mille vanus on 0–5 aastat. Koguni 61% lühiajalise rendi korteritest on sedavõrd uued. Seevastu pikaajalisele rendile pakutakse pigem vanemaid kortereid, 69% sellistest korteritest on vanemad kui 30 aastat.

If Kindlustuse strateegiliste partnerite äriarendusjuhi Hardi Saarniidu sõnul on viimasel ajal märgata, et kinnisvarainvestorid võtavad aina aktiivsemalt spetsiaalselt rendikorteritele mõeldud kindlustuskaitseid. „Tänane statistika näitab, et juba rohkem kui 13% uutest korteritest on kaetud üürikorteri lisakaitsega. Kui arvestada asjaolu, et mitte kõik omanikud ei võta rendikinnisvara kaitset ja kaitsevad kinnisvara ainult kodukindlustusega, ulatub rendikorterite osakaal uute korterite seas ilmselt paarikümne protsendi ligi.“

Saarniit usub, et kinnisvara omanikud on aru saanud: rentides suurenevad riskid. „Seda kinnitab ka kahjujuhtumite statistika – rendikorterite risk kindlustusjuhtumi tekkeks on lausa 36% kõrgem. Üks võimalus riski vähendada on kindlasti kaitsta kinnisvara spetsiaalse kindlustuskaitsega. Teine võimalus on võtta appi keegi, kes aitab üürimisega seotud riske vähendada.“

 

Kolm peamist riski rentimisel

Eesti iduettevõte Safely.ee on koostöös If Kindlustusega aasta jooksul välja selgitanud üürnike ja üürileandjate suurimad katsumused. Safely asutaja ja tegevjuhi Klaus Jõgi sõnul võib öelda, et üürileandjatele tekitavad kõige rohkem muret üürnike valik, haldusprobleemid ning kindlustunne, mis puudutab kinnisvara väärtuse ja üüritulu säilimist.

„Üürnike valik on põhiline probleem ja sealjuures üks keerulisemaid. Kuidas leida õige üürnik ja kuidas teostada taustakontrolli? Näiteks puuküürnike vältimine on väga oluline teema,“ arutleb Jõgi. „Teiseks ärritavad omanikke kõiksugu haldusprobleemid. Kes lahendab öise veelekke või akna purunemise, kes tegeleb katki läinud mööblieseme vahetusega? Ja kolmandaks, mida teha, kui üürnik ei suuda enam maksta, kuid ei taha ka välja kolida? Mis saab korterist, kui seal juhtub mõni suurem kahju ja omanik ei saa sel perioodil üüritulu? Need kolm teemade ringi on väljakutseks kõigile kinnisvaraomanikele, kellega oleme suhelnud.“

Koostöös If Kindlustusega on Safely töötanud välja platvormi, kus aidatakse klienti kõigi nende probleemide puhul. Näiteks aitab Safely teha võimalikele üürnikele taustauuringu ja leiab kandidaatide seast testiga parima üürniku. Lisaks saab korteri omanik kvaliteetsed lepingud ja head nõuanded, näiteks selle kohta, kuidas korter korrektselt üle anda ja vastu võtta.

„Hea eeltöö annab eelise ka üürnike valimisel. Kui omanikul on suurem kindlustunne oma kinnisvara ja renditulu säilimise osas, on tal võimalik küsida konkurentidest vähem tagatisraha või jätta see üldse küsimata. See aga tekitab kindlasti pikema järjekorra potentsiaalsetest üürnikest. Lisaks on tänasel päeval eriti tähtis tunda ära võimalikud elukutselised kelmid ja puuküürnikud, kes otsivad nõrkusi lepingutes ja kogenematuid üürileandjaid. Seega tuleb juba esmaseid kokkuleppeid hoolikalt sõlmida ja üürnike seast õige valik teha,“ selgitab Jõgi.

Ka haldusprobleemidele on leitud lahendus koostöös If Kindlustusega. Ööpäevaringne abi annab võimaluse, et omanik on küll probleemist teadlik, kuid selle lahendamisega tegeleb kindlustusselts. Näiteks korraldab kindlustus lekkiva kraani parandamise või üürniku lemmiklooma poolt katki tehtud diivani vahetuse. Isegi üürniku sissetulekut on võimalik sel viisil kaitsta. Kui üürnik kaotab töö ja tal tekivad probleemid üüri maksmisega, saab kindlustus aidata üüri tasumisega 2 kuu jooksul. Kui aga üüritulu kaob näiteks mõne kahjujuhtumi tõttu, katab kindlustus üüritulu kuni 6 kuuks.

Sa rendid oma korterit välja? Uuri lähemalt Ifi Kodukindlustuse kohta

Rendid oma kontorit välja? Koostöös If Kindlustusega on Safely töötanud välja platvormi, kus aidatakse kliente kõigi nende probleemide puhul, mis puudutavad korterite väljarentimist
If Kindlustus ja Safely aitab luua kaitset 3 peamisele rentimise riskile