If Kindlustus pälvis Eestis parima klienditoega kindlustusandja tiitli

Uuringufirma Dive viis Balti riikides läbi kindlustuse valdkonnauuringu. Eesti parima teenindustasemega kindlustuseks oli If Kindlustus, sellele järgnes Ergo kindlustus ning kolmanda koha saavutas Salva kindlustus.

Teeninduskvaliteedi uuring viidi läbi mystery shopping ehk testostude meetodit kasutades ning tänavu teostati kindlustuse valdkonnauuring telefonikõnede teel. Igasse kindlustusfirmasse sooritati kokku 10 telefonikõnet, mille raames testkliendid pöördusid kindlustuse poole sooviga saada infot kodukindlustuse kohta. Kokku tehti Eestis If, Ergo, Salva, Seesam, Gjendsidige ja PZU kindlustustesse 60 kõnet. Balti riikides tervikuna tehti kokku 180 kõnet.

Eesti koondtulemusi vaadates võib tervikuna positiivse poole pealt välja tuua, et Eesti kindlustuse ettevõtetes pakutakse vajadustest lähtuvaid teenuseid, osatakse vastata kõigile esitatud küsimustele ja antakse juhiseid, kuidas teenuseid kasutama hakata. Koondtulemusi mõjutas peamiselt lisatoote/teenuse pakkumine ning järgkontakti loomine. Uuringutulemustest selgus, et telefonikõne jooksul on fookus peamiselt kliendi konkreetsel soovil, seetõttu lisamüügi osa jäi pigem teisejärguliseks. Kõige vähem esines teenindaja poolt järgkontakti loomist, mida tehti vaid 23,1% juhtudest. Testklientide tagasisidest selgus, et pigem lasevad teenindajad kliendil pakkumisega tutvuda ning soovitavad hiljem neil ise pöörduda tagasi kindlustusfirma poole, kui otsus lepingu sõlmimiseks on tehtud.

Vahetu tagasisidena tõid kliendid positiivsete omadustena välja teenindajate avatud suhtlemisviisi ning tähelepaneliku kuulamisoskuse. Küll aga, oleks võinud teenindajad anda telefonikõne jooksul rohkem põhjalikke vastuseid ning vähem kodulehele suunata. Sellest saame järeldada, et kui kliendid telefoni teel ühendust võtavad, soovivad nad kõne lõpuks teenindaja abiga jõuda sobivate lahendusteni.

2021. aasta Eesti parima teenindusega kindlustusettevõtte Balti eraklientide üksuse juhi Martin Marki sõnul on edukale ettevõttele erakordselt tähtis olla klientidele parim valik. See, et oleme saavutanud tulemuse, kus meie klienditeenindust hinnatakse kõige kõrgemalt ja meid soovitatakse kindlustusseltsina kõige enam, näitab mõistagi meie õigeid valikuid. See uuring andis meile juurde ka uusi mõtteid, kuidas saame veelgi parendada ja arendada oma teenuseid. Lisaks Eestis saavutatud esikohale väärib kindlasti mainimist ka see, et oleme kõigis Balti riikides tugevalt esikolmikus“ lisas Mark.

Kogu Baltikumi tasandil olid esikolmikus esindatud nii If Kindlustus kui ka Ergo, kes täna mõlemad pakuvad kindlustusteenuseid Eestis, Lätis ja Leedus. Kõikide Balti riikide esikolmikutes eraldi figureeris ka igas riigis üks kohalik kindlustuse pakkuja.

Meie jaoks Ifis on kliendi vajadused esikohal
Meie jaoks Ifis on kliendi vajadused esikohal