Uuring: 17% Eesti inimestest kavatseb suvel välismaale puhkama sõita

Suurem puhkuste aeg on saabumas ja pandeemia taandumine paneb inimesi rohkem mõtlema, kus ja kuidas veeta suvepuhkus. Võrreldes kevadega on oluliselt tõusnud nende inimeste hulk, kes soovivad lähiajal välisriike külastada, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Kui möödunud üheksa kuu jooksul külastas välisriike puhkuse eesmärgil vaid 6% Eesti inimestest, siis suvekuudel plaanib seda teha 17% vastanutest. 28% Eesti inimestest on otsustanud siseturismi kasuks, 27% pole veel otsust teinud ja 28% vastajatest ei reisi puhkuse ajal ei kodu- ega välismaal.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on märgata, et kui tavapärastest talvistest päikese- ja suusapuhkustest paljud inimesed loobusid, siis suvele vastu minnes on huvi reisimise vastu suurenenud.

„Eks alati näeme suvisel ajal suuremat huvi reisimise vastu, kuid käesolevat aastat mõjutab kindlasti see, et pandeemia on järele andmas ning riigid avavad end järjest enam turistidele. Ka inimesed ise on muutunud teadlikumaks ja õnneks läheb enamik reisile koos reisikindlustusega. Tänavu võetakse tihti just selline reisikindlustus, millel on COVID-19 kaitse olemas,“ selgitas Luht.

Kõige rohkem teevad reisiplaane Eesti inimesed vanuses 18–24 ja 35–54 eluaastat. Ligi kolmkümmend protsenti neist plaanib siseturismi edendada ning pisut rohkem kui kakskümmend protsenti kavatseb külastada välisriike. Tagasihoidlikumad puhkuseplaanid on inimestel vanuses 55–65 aastat, neist on siseturismi kasuks valiku teinud 21% ja välisriike soovib külastada 14% vastajatest.

Kui vaadelda piirkondade kaupa, siis selgub, et kõige vähem tunnevad siseturismi vastu huvi Ida-Eesti elanikud (19%) ja kõige rohkem Lõuna-Eesti inimesed (32%). Kõige vähem plaanivad välisreise Kesk-Eesti elanikud (11%). Välisriikide külastamisest on kõige enam huvitatud Põhja- ja Lääne-Eesti inimesed, nende osakaal ulatub paarikümne protsendi ligi.

Teiste Balti riikidega võrreldes näitas uuring, et Leedu inimesi paelub teistest märksa rohkem siseturism. 43% leedukatest on selleks suveks plaani võtnud riigisisese puhkusereisi, Eestis on vastav näitaja 28 ja Lätis 26%. Välisreise plaanitakse kõigis Balti riikides üsna sarnases mahus, keskmiselt kavatseb puhkuse eesmärgil välisriike külastada 17–19% elanikest.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

Reisile minnes veendu, et Sul on korralik reisikindlustus

Ifi reisikindlustuse meditsiiiniabi- ja reisitõrkekindlustusel nüüd ka spetsiaalne COVID-19 kindlustus.

Reisi alati reisikindlustusega
Reisile minnes veendu, et Sul on reisikindlustus.