Uuring: eestlased reisivad taas aktiivselt välisriikidesse

Äsja läbi viidud uuring näitas, et Eesti inimesed on taas hakanud välismaal puhkusereisidel käima. Kui viimase poole aasta jooksul käis välisriigis 25% Eesti inimestest, siis eelnenud poolaasta jooksul tegi seda 6% inimestest. Ka sel sügisel kavatsetakse aktiivselt reisida – nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Viimasel poolaastal käisid Eesti inimesed kõige sagedamini puhkusereisil Eestis, seda tegi lausa 30% vastanutest. Naaberriikides käis puhkamas 12% vastanutest, teistes Euroopa riikides 17% ja väljaspool Euroopat 6% vastanutest.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on viimane poolaasta reisimise vaates olnud lihtsam kui sellele eelnenud periood. Möödunud talvel ja kevadel oli inimestel raske leida sihtkohti, kuhu vabalt reisida lubati.

„Mõistagi reisitakse suvel üldse aktiivsemalt, aga võrreldes eelmiste perioodidega on reisijate huvi ja reiside arv märkimisväärselt kasvanud,“ selgitas Luht.

Aktiivselt reisitakse ka tänavu sügisel

Uuringus küsiti ka seda, kas inimesed kavatsevad sel sügisel kuhugi reisida, olgu siis kodu- või välismaal. 10% vastajatest võtab ette reisi kodumaal, 14% plaanib külastada välisriike, 21% ei ole veel otsustanud ja 55% Eesti inimestest lähiajal puhkuseplaane ei tee.

„Vastustest on märgata, et kõige enam plaanivad puhkusereise välisriikidesse inimesed, kes elavad Põhja-Eestis ja kellel on kõrgem sissetulek. Koguni 19% Põhja-Eesti inimestest vastas, et nad soovivad välisriiki puhkama minna, Ida-Eestis oli selliseid vastajaid 4%,“ mainis Luht.

Reisikindlustuse puhul eelistatakse COVID-19 kaitset

„Ühelt poolt on tore näha, et enamik reisijaid võtab reisile kaitseks kaasa reisikindlustuse. Nii vastas 63% inimestest. Teiselt poolt aga ilmneb kurb tõsiasi, et 18% inimestest ei plaanigi reisikindlustust võtta ja 19% pole veel otsust teinud. Oleme oma töös kogenud lugematul arvul juhtumeid, mis panevad jagama ühest soovitust: reisile, kas või lähiriikidesse, mine alati reisikindlustusega,“ toonitas Luht. „Kunagi ei tea, mis võib juhtuda, ja ka täiesti ootamatus olukorras kannatada saades võib inimene vajada kümneid või sadu tuhandeid eurosid meditsiiniabi jaoks. Kui pagasi või reisitõrke kindlustamise osas võib teatud olukorras veel kaaluda, siis ilma meditsiiniabi kaitseta ei tasu tõesti isegi mitte Riiga ega Helsingisse sõita.“

Neist kahest kolmandikust vastanutest, kes lähevad reisile reisikindlustusega, plaanib enamik teha sellise valiku, kus kindlustuspoliisil oleks ka COVID-19 kaitse. 15% reisijatest ei pea seda vajalikuks.

Kui võrrelda Eesti elanikke lõunanaabritega, siis ka 14% Läti inimestest soovib sel sügisel puhkuse eesmärgil välisriike külastada, Leedus vastas nii 10% inimestest. Reisikindlustust kasutavad lõunanaabrid meist veelgi vähem: kui Eestis otsustab reisikindlustuse kasuks 63% reisijatest, siis Leedus 54 ja Lätis ainult 50% vastanutest.

If Kindlustuse poolt 18.-22. oktoobrini Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

Plaanid reisile minna? Tutvi reisikindlustusega ning loe lähemalt "COVID-19 reisikindlustuse KKK-d"

Reisimisel vali alati reisikindlustus
Kui reisid, siis turvaliselt. Tutvu ka COVID-19 kindlustuse meditsiiniabi- ja reisitõrkekindlustuse võimalustega