Uuring: rohkem kui pooled juhid sõidavad sel talvel lamellrehvidega

Aasta tagasi eelistasid Eesti juhid kasutada naastrehve, sel aastal aga kaldub eelistus lamellrehvidele. Üllatuslikult on lamellrehvid populaarsemad maapiirkondades, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Kui eelmisel talvel eelistas 62% Eesti juhtidest sõita naastrehvidega ja 37% lamellrehvidega, siis algaval talvel on inimeste eelistustes märgata suuri muutusi. 55% juhtidest kasutab lamellrehve ja 43% naastrehve. Kummalgi aastal oli mõni protsent vastanuid, kes ei olnud veel otsust teinud.

Kuigi võiks eeldada, et naastrehve läheb rohkem vaja maapiirkondades, selgus uuringust, et seal kasutatakse pigem lamellrehve. 62% maapiirkondade ja 58% väiksemate asulate elanikest eelistab sel talvel lamellrehve. Suuremates linnades ja pealinnas on vastavad näitajad 52% ja 49%.

If Kindlustuse ekspertgrupi juhi Marion Meiuse sõnul juhivad inimeste rehvieelistusi mitmesugused tegurid.

„Uuringust selgus, et naastrehvid valitakse ennekõike seetõttu, et need n-ö peavad jääl paremini. Lamellrehvide kasvav populaarsus on tingitud mitmest põhjusest: osa vastajaid hindas, et need on vastupidavamad, teiste jaoks on hind soodsam ning kümnendik vastajatest valib lamellrehvi väiksema mürataseme tõttu,“ selgitas Meius.

Tähtis on talverehvi vanus

Uuringus vaadeldi muu hulgas seda, kui vanade rehvidega Eesti inimesed saabuval talvel ringi sõidavad. Selgus, et 32% vastajatest kasutab rehve, mis on kuni aasta vanused. 33% vastanutest kasutab kaks ja 18% kolm aastat vanu rehve. 11% vastanutest kasutab rehve, mis on vanemad kui kolm aastat.

„Talverehvide puhul on väga tähtis jälgida peale mustri sügavuse ka rehvide vanust. Tore on näha, et enamik juhte kasutab uuemaid rehve. Rehvisegu muutub aastatega järjest jäigemaks, väheneb elastsus, mis on madalate temperatuuride juures oluline. Pole mõistlik kasutada talverehve, mis on vanemad kui viis aastat. Rehvi vanuse leiad selle välisküljelt. Tavaliselt näed seda DOT-märke järel andmetes neljakohalise numbrina, millest esimesed kaks tähistavad tootmisnädalat ja teised kaks aastaarvu,“ täpsustas Meius.

Lisaks rehvimustrile on vaja rehvide vanust uurida eriti neil, kes ostavad järelturult kasutatud rehve. Uuringust selgus, et kasutatud rehve ostab Eestis 9% juhtidest ning see on populaarsem nooremate juhtide seas.

Kui Eestis kasutab sel talvel naastrehve 43% juhtidest, siis Lätis teeb nii 15% ja Leedus 7% juhtidest. Samamoodi nagu Eesti juhid, kasutavad Läti ja Leedu juhid uuemaid rehve. Vanemaid kui viie aasta vanuseid rehve ringleb ka seal liikluses väga vähe. Eestlastest mõnevõrra rohkem ostavad lõunanaabrid rehve järelturult.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

Kuidas valid rehve ja kas rehvidest tingitud õnnetused Talverehvidest, suverehvidest ja kindlustuse valikust

Vali alati õiged rehvid ja kiirus
Lamellid või naastrehvid? Vali alati enda igapäevateekonnale sobilikumad.